تقدير نامه ششمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي

تقدیر و تشکر از دانش آموزان،معلمان،آموزش و پرورش
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

اقتباس از تقدير نامه ششمين كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران

پایه های روابط عمومی باید باید به احساس درست ، وفاداری و قدردانی استوار باشد.

( دکتر حمید نطقی بنیانگذار روابط عمومی ایران )

سردبیرمحترم..........................

 

به استناد آیین نامه ی معرفی وتکریم از شخصیت ها ، برنامه ها و دستگاه های ساعی و موفق درحوزه ی روابط عمومی مصوب هفتمین جلسه اعضای هیات مدیره کارگزاران روابط عمومی  و براساس تلاش های  صورت گرفته در راستای برگزاری موفق ششمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران ، اهتمام ارزنده ی جناب عالی دراین حوزه را ارج نهاده ، ازدرگاه خداوند تبارک وتعالی برای شما توفیقات روزافزون مسالت می نماید.

 

امید است در پرتو عزم ومجاهدت ملی و با اتکا بر ارزش های گرانقدر دینی و انسانی شاهد شکوفایی و نهادینه کردن بیش از پیش جایگاه روابط عمومی در کشور باشیم .

انشا الله.

20 / آبان / 89

مهدی باقریان دبیر کل کنفرانس


 

 

تبریک و تقدیرنامه روز روابط عمومی نمونه دوم

تبریک وتقدیر به مناسبت روز روابط عمومی27 اردیبهشت

مصاحبه با فریبا علومی یزدی در روز روابط عمومی ها