سپاس نامه شرکت کنندگان در جشنواره جوان ایرانی

تقدیر و تشکر از دانش آموزان،معلمان،آموزش و پرورش
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

«لیس للانسان الا ما سعی»

 

جوانی بهار عمر و جوانان ، جان جامعه و نمونه های ناب تلاش و نشاط شمرده می شوند ; و فرهنگ و هنر که حاصل عقل و ذوق است با جوانانی از این تبار ، اعتبار می یابد.

 

 هنرمند ارجمند جناب آقای / سرکار خانم ..............................................

از اینکه با آگاهی و کمال خواهی و به پشتوانه ی همت والا و نیروی کارا  ; و نظر به اطمینان خاطر و اعتماد وافر نسبت به توانمندیهای علمی و عملی خویشتن ; در جشنواره ملّی جوان .....................سال 1389  شرکت نموده اید ;بی نهایت سپاسگزاریم.

با امید به اینکه ، همواره سوار بر مرکب موفقیت ، ناظر بر گلشن تعالی  و ترقّی باشید.

 

 

رییس جشنواره ملی استان ....................................

فریبا علومی یزدی

تیر ماه 89