سپاس نامه جهت شرکت کنندگان در جشنواره تعاونی برتر

تقدیر و تشکر از دانش آموزان،معلمان،آموزش و پرورش
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

باسمه تعالی

....(پنجمین ).......جشنواره ... تعاونی های برتر

 

از آنجایی که  جشنواره ی ملی تعاونی های برتر با هدف شناسایی تعاونگران نمونه و ارج نهادن به زحمات تلاشگران بخش تعاون در راستای ارتقای منزلت و جایگاه نهضت تعاون ، ایجاد انگیزه و رقابت سالم میان اعضای خانواده ی تعاون و تشویق آنها به فعالیت  سازنده در جامعه ، ترغیب به فعالیت های گروهی و به تصویر کشیدن نقاط قوت در الگوی همدلی و مشارکت موفق است ; فرصت را مغتنم شمرده این لوح سپاس را به رسم یاد بود و به پاس قدر دانی از تعاونی .........................................جهت شرکت در........................ جشنواره ملی تعاونی های برتر تقدیم میگردد.

با امید به اینکه در آینده ی نزدیک ضمن ارائه ی توفیقات و مدل های موفق بتوانید مساعدت و همکاری موثر و شایانی به ترویج فرهنگ تعاون و نهادینه کردن آن در جامعه نمایید.

رییس جشنواره .....................                             دبیر جشنواره .....................

فریبا علومی یزدی

مرداد 89