وعد الله الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفره و اجر عظیم               ( مائده  9)

بر آنها که هستند مومن به رب                      نمایند  کار  نکو  در  طلب
خدا وعده داده است بر مغفرت                      دهد اجر بسیار در آخرت

من لم یشکر المنعم من المخلوق لم یشکرالله عزٌ  و جلٌ

امام رضا(ع)

سرور گرامی  جناب آقای / سرکار خانم ....................................................

در فصل تسبیح آفرینش  و قنوت درختان به تمنای آسمان و دستهای  خورشید به ذکر یا مقلب القلوب و الابصار ...

انّ رحمت الله قریبٌ من المحسنین


فعالان فرهنگی و تربیتی به عنوان طلایه داران تربیت نسل جوان نقشی موثر و مطلوب

دارند و جان جوانان را از  قَبَس منیر و شعله ی جاویدان اعتقادات و باورهای دینی و

مذهبی با دور اندیشی و نکته سنجی سیراب می کنند.

ویوثرون علی انفسهم ولوکان بهم خصاصه ( حشر 9)


ایثارگر راسخ / استوار/ مصمم /فداکار........................................


علم دوستی ، عالم پروری ، احترام و اکرام به عالمان و علم آموزان اگر توسط ایثارگران  تبیین وتبلیغ شود قطعا موجی جدید از تفکر علمی و اخلاق عملی به وجود می آورد.

ن والقلم و ما یسطرون

"بسیج اساتید با رویکرد علم محور در نظام برنامه ریزی و سیاستگزاری با توجه به حرمت، شان و جایگاهی که دین مقدس اسلام برای علم قایل است می تواند تدین و اخلاق را به جامعه ی علمی و دانشگاهی وارد کند. "

استاد فرزانه و فرهیخته ی بسیجی ، سرکار خانم/ جناب آقای ...............................

قال علیٌ ع      الهی  قوّ علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمة جوانحی

پروردگارا ! اعضا و اندام مرا در طریق خدمت به خودت نیرومند گردان و اعصاب و افکارم را بر عزم و استواری محکم فرما

ذلک الفضل من الله وکفی بالله علیما

چنین فضل ازسوی یکتاخداست               که داناییش بس ، همه خلق راست

دانش آموخته ی دانشمند/اندیشمند/فرهیخته ................................

 موفقیت افتخارآمیزجناب عالی رادردست یابی به مقام برتررشته ی برنامه نویسی الکترونیک ، صمیمانه تهنیت وشادباش می گویم .

فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجراً عظیما       95 نساءاستاد(... /فرهیخته / دانشمند/ اندیشمند/ جانباز/ ایثارگر ... ) .....................................

 

علم دوستی ، عالم پروری ، احترام و اکرام به عالمان و علم آموزان اگر توسط ایثارگران تبیین وتبلیغ شود قطعا موجی جدید از تفکر علمی و اخلاق عملی به وجود می آورد.


دانش چراغ خرد وچشمه ی بزرگواری است .حضرت علی (ع)استاد فرهیخته / صدیق / کوشا .......................... جناب آقاي  ................


در دین مبین اسلام و تعالیم آسمانی روح بخش وجهان شمول آن ، آموزش و یادگیری به عنوان رکنی رکین از جایگاهی ممتاز و منزلتی ویژه و بی بدیل برخوردار است .

برداشتن گام های اساسی در زمینه ی توسعه ی علمی و عملي  کشور از جمله افزایش کیفیت  آموزش در دانشگاه های کشور است .دیده ی بیدار و امیدوار مردم ایران به جوانان عزیزی  دوخته شده است که با شوق و علاقه مندی گام در تحصیل دانش نهاده اند .دست یافتن به آرزوهای بزرگ ملی نیاز روز فکر بکر ، وسعت نظر و طراحی نوین و کاربردی است که مستلزم تلاش خستگی ناپذیر استادانی چون حضرت عالی است.


من جاء بالحسنه فله خیرمنها (84 قصص)

هرآن کس نکویی کند بر سزا                                                         شود اجربهتر مر او را عطا

 

ریاست بزرگوار دانشگاه علوم پزشکی .................................................

 

حفظ وحراست از ارزش های علمی و فرهنگی و سازمانی در گرو تلاش دلسوزانه ی انسانهایی است که روح و فکر والایشان  سرشار از عشق به سرزمین ، دین و

««من علّمنی حرفاً فقد صیرنی عبداً»»

کس چو علی این دُر معنی نسُفت           آنچه علی در حق استاد گفت

بنده   خود   ساخت   مرا   اوستاد           آنکه یکی حرف به من یاد داد

 

استاد اندیشمند جناب آقای/سرکار خانم .....................

در راهبردهای چشم انداز بیست ساله و برنامه های پنج ساله ی توسعه ی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی توجه ویژه ای به توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)در قلمرو های مختلف شده است.

یا ایها النّاس انّا خلقناکم من ذکرٍ و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ...

بخشی از آیه 13 حجرات


اَلا  مردمان، از  یکی  مرد و زن          خدا خلقتان کرد بی شک و ظَن

پس  آنگاه  بر  شعبه ها  و فِرَق          شما    را   پراکند    یزدان  حَق

که  هم  را  شناسید  اندر حَیات          نمایید  بر   کار   هم   اِلتفات ...

مقالات دیگر...