سپاس نامه به مدیر سابق انجمن به پاس خدمات ارزنده

تقدیر و تشکر در شرکت های خصوصی و انجمن ها
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

به نام آنکه هم یاد است و هم یادگار

کی ز نظر گریزد آن چهره ی آشنایتان         یا ز دلی برون شود صحبت با وفایتان

سرکار خانم/جناب آقای ...........................

از اینکه در کنف الطاف خاصه ی الهی چند سال متوالی را در کسوت ریاست انجمن کارآفرینی به انجام وظیفه ی ثمر بخش و موثر  پرداخته اید و اینک که تقدیر الهی توفیق (خدمت گزاری در مسند خدمت در ................../بازنشستگی )را به آن جناب ارزانی داشته ، بسی شایسته است به پاس تلاش ها و زحمات مستمر شما در راستای توسعه و پیشرفت همه جانبه ی انجمن کار آفرینی، نهایت سپاس و قدر دانی هیات مدیره و اعضای انجمن را خدمت حضرت عالی  (و خانواده ی محترم که در این تلاش و  به ثمر  رسیدن  آن یار و همراه شما بوده اند) ابراز داریم.

همکاران این انجمن هیچ گاه خاطره ی تلاش های بی وقفه ، پیگیری و سخت کوشی شما را در ابعاد مختلف  مدیریتی  از یاد نمی برند و امیدوارند که در آینده نیز از حضور پر شور و استمرار همکاری شما در این  انجمن بهره مند و برخوردار باشند و اینک که دور زمان و گردش ایام سلسله وصل را به نِطاق فراق می کشد ،  رَسَن تسلی بخش خاطر ما مسرور خاطراتی است که در کنار هم زیسته ایم و در اندوه و شادی آن همراه و همگام بوده ایم.

شور شیرین خاطرات تلاشهای شما همواره در این انجمن که در جای جای آن اثر قدم های پشتکار و همت شما بر آن موج می زند به یادگار خواهد ماند و این باقیات صالحات چون چراغی فرا روی زندگی و آینده و فردای شما خواهد بود که

"بقیة الله خیرٌ لکم"
امید من آن است که در گلشن هستی        چون غنچه ی گل با لب پر خنده بمانی

چون زهره به  پیشانی  عالَم  بدرخشی         تاجی  شوی  و بر  سر  آینده  بمانی