سپاس نامه شماره 2 معاونت بهداشت برای خدمات ارزنده به قلم فریبا علومی یزدی

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

سپاس نامه شماره 2 معاونت بهداشت

فضلا من ربک ذلک هوالفوزالعظیم ( 57 دخان


که این فضل از سوی یزدان توست                     همین بود فوز عظیم ازنخست

جناب آقای / سرکار خانم ........................معاون سختکوش دانشگاه علوم پزشکی
 
نیل به آرزوهای بزرگ ملی ، نیازمند فکر روشن ، عزم راسخ ، اراده ی استوار وشجاعت و اخلاص است . ، از خدمات ارزنده ، دقت وحسن نظرحضرت عالی درحوزه ی سلامت وبهداشت شهرستان ...........................سپاسگزاری نموده و با تقدیم این لوح تقدیر، مراتب قلبی وتشکرصمیمی خود را از بن دل وجان ابراز می داریم .
با امید به اینکه همواره ، همای سعادت وسیادت وسلامت در آسمان زندگیتان در پرواز باشد  وهمواره توفیق رفیق طریقتان گردد .

به دعا آمده ام هم به دعا دست برآر      که وفا با توقرین باد وخدا یاور ما

 

مطالب مرتبط:

تقدیر نامه جهت بازرس بهداشت روز جهانی بهداشت محیط

تقدیر مدیر عامل برای نمایندگی های فروش یک شرکت بهداشتی

سپاس نامه رییس دانشگاه علوم پزشکی جهت خدمات ارزنده در حوزه ی سلامت و بهداشت

اصول بهداشتی و رژیم غذایی مهم برای شما که فردا یک سخنرانی مهم دارید؟