تقدیر و تشکر از رییس امور شعب بانک و پرسنل برای رییس بانک مرکزی

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری
هو القادر
شکر ايزد که به اقبال کله گوشه ی گل                      نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد
 ریيس محترم بانک مرکزی  جناب آقای......................
با عرض سلام و ادای ارادت و اخلاص
بدين وسيله، (اين جانب.............................مدیر عامل ......................)

از حمايت و پشتيبانی راهگشای جناب آقای امامی مديريت بزرگوار امور شعب بانک ملت استان گلستان در خصوص ارايه ی انواع خدمات مناسب بانکی بويژه خدمات ارزی به عنوان همکاران شما در بانک ملت ، در کمال احترام و اکرام تشکر و تقدير می نمايد.
همچنين مراتب سپاس خود را خدمت مدير حوزه ی شهرستان، رئيس شعبه و پرسنل زحمتکش باجه ی ارزی بانک ملت شعبه ی گنبد کاووس که همراه و همگام با نظارت دقيق و هدايت وثيق انجام پذيرفت؛ ابراز می دارد.
شايان ذکر است، با تداوم حمايت همه جانبه ی دولت خدمتگزار، هم زمان با افتتاح و راه اندازی مجموعه ی کارخانجات پالايش روغن موتور پيروزی که از کارخانجات بزرگ صنعت روانکار کشور می باشد و اشتغال زايی قابل توجهی را نيز در بر خواهد داشت، سند افتخار عظيم ديگری را در اين منطقه ثبت خواهد نمود.
ما بدان مقصد عالی نتوانيم رسيد                         هم مگر پيش نهد لطف شما گامی چند
 
رونوشت:
- مدیریت محترم وزیر صنایع و معادن
- مدیر عامل محترم بانک ملت کشور
- استاندار محترم استان گلستان
- مدیر کل محترم صنایع و معادن استان گلستان

مطالب مرتبط: