تقدیر و تبریک روز آزمایشگاه

تقدیر وتشکر روزهای ملی، روزهای جهانی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

لوح تقدیر

در تاریخ این سرزمین پاک هرگاه دردمندی دل خسته و تن آزرده ، دست استمداد بر آستان الهی به آسمان برده امداد سپیددلانی منادی صلح و سلامت را مرحم زخم ها و آرامش بخش جانش یافته است.

سرکار خانم / جناب اقای .......................

همکار/مدیر/مسئول/ ..............آزمایشگاه ...............

سالها تلاش بی شائبه و تجربیات و مدیریت گرانمایه جناب عالی در راه بهتر زیستن هم میهنان موجب افتخار و مباهات جامعه بزرگ پزشکی کشور بوده و هست و خواهد بود.

اینک در روز 30 فروردین که بیاد دانشمند فرزانه اسماعیل جرجانی روزجامعه آزمایشگاهیان ایران (روز آزمایشگاه)نامگذاری شده است (و مصادف با برگزاری پنجمین کنگره بین المللی و دهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران می باشد ) اندیشه والایتان و حضور سبزتان ، قرین پویایی و دستان شفا بخشتان سرشار از عطر عاطفه و جان پرطراوتتان سر ریز از عشق و امید.

 

تنت   به   ناز   طبیبان  نیازمند  مباد          وجود   نازکت   آزرده    گزند    مباد

سلامت همه آفاق در سلامت توست        به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد