تقدیرنامه روز خبرنگار به قلم فریبا علومی یزدی - نمونه دوم

تقدیر وتشکر روزهای ملی، روزهای جهانی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

ن و القلم و مایسطرون

حماسه ی حضور تو به صحنه های عاشقی        چوکوه جلوه می کند به پهنه های عاشقی


برای   وصف  حال   تو  قلم   فقیر  و  ناتوان           تو   روح  استقامتی ،  سنگ صبور  مهربان

 


تو همنفس، تو همقدم، تو همرهی و همدلی        تو  پیشگام  و  پیشرو  در انعکاس  مشکلی


خبرنگار  قهرمان  ، بیا   که  جاودان   شویم         سرود عشق خوانده و همره شاهدان شویم

خبرنگار سختکوش/نغز گفتار  سرکار خانم / جناب آقای .........................


رشد و توسعه ی فرهنگی جامعه مستلزم عزم جدی خبرنگاران در آگاهی رسانی به مردم است. خبرنگاران راهیان وادی آگاهی و راویان عشق و آزادی و نیک اندیشان بلند نظر عرصه ی اطلاع رسانی اند.

هفدهم مردادماه روز بزرگ و سترگ خبرنگار که به مناسبت سالروز شهادت شهید محمود صارمی نامگذاری شده است؛ فرصت مغتنمی است که این روز شکوهمند، روز حق گویی و حق جویی و روز پاسداشت قلم را به همه ی خبرنگاران ، نویسندگان و روزنامه نگاران، صاحبان اندیشه و قلم و آزادگان عرصه ی اطلاع رسانی و نیز شما خبرنگار صدیق و شریف صمیمانه  تبریک و تهنیت عرض نمایم.


از ایزد منان برای شما و همه ی مجاهدان و تلاشگران این عرصه توفیق و تداوم هدایت و سعادت و سرافزاری و سربلندی تمنا دارد.

فریبا علومی یزدی