تقدیر نامه روز جهانی اهدا خون به همکاران سازمان انتقال خون

تقدیر وتشکر روزهای ملی، روزهای جهانی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

من عمل صالحاً فلنفسه


بیا  و باغ  امید  مرا  بهاری  کن          بهار  را به رگ شاخسار جاری کن

ز دور رایت خورشید آرزو پیداست        امید روشن «گویا» ! امیدواری کن

 


اهدای خون ، اهدای زندگی است.

همکار همیار/ همکار کوشا/ همکار متعهد و مسوول/  سرکار خانم / جناب اقای .............................

ضمن تبریک به مناسبت روز جهانی اهدای خون ؛از این که با تلاش وافر و کوشش کامل / ( با اطمینان خاطر و اعتماد وافر ) / نسبت به  همکاری با بیمارستان ها در حل مسایل انتقال خون ، تامین خون سالم و کافی جهت مصارف درمانی و نجات جان انسان ها، مشارکت در مراقبت از بیماران، بسیج اهداکنندگان داوطلب، گسترش شبکه ی پایگاه های انتقال خون، ارایه ی آموزش مداوم بر کارمندان سازمان در زمینه های خدماتی، اطلاع رسانی عمومی در ارتباط با مزایای اهدای خون و نیاز به اهدای خون و نیز تدوین خط مشی های آموزشی و پژوهشی؛ فعالانه اهتمام می ورزید، تشکر نموده؛ این لوح تقدیر به پاس تلاش مداوم و مستمر شما تقدیم می گردد.

امیداست، با عنایات خاص حضرت ربوبی، گام های استوارتان همراه و همنوا با حس نوع دوستی و کمال طلبی ، در مسیر تعالی و ترقی پایدار بماند.

 


به عنایت نظری کن که من دلشده را             نرود بی مدد لطف تو کاری از پیش