پیام و متن تبریک نوروز 3 از فریبا علومی یزدی

نمونه های زیبای تبریکات نوروزی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

امسال و هر سال ،  نوروز را  با قلم فریبا علومی یزدی به همه پارسی زبانان تبریک بگویید.


ایران مجری/ بانک تقدیرنامه / تبریکات:

باد نوروزی همی در بوستان بت گر شود

تا ز صنعش هر درختی لعبتی دیگر شود

در این بهار دل انگیز ، مزرع سینه اتان از سبزه ی محبت ، سبز و خرم باد.

 

 

یادت همه روز خوشتر از عید کاین منشا شادی جهان است

 

در این بهار سبز و روح بخش، امیداست:  نظر مهر ربوبیت در دلتان بر دوام ،  بر بساط عافیت آرام  ،  کارهایتان بر نظام  ،  دولتتان تمام ،  و روز و نوروزتان فرخنده در ایام باشد.

سبزترین و دلنوازترین تبریکات خود را تقدیم حضورتان می نمایم.   دلتان در نظر حق شادان و جانتان به مهر ازل، نازان باد.

فریبا علومی یزدی


ایران مجری/ بانک تقدیرنامه / تبریکات:


یک نمونه کارت پستال نوروز:
نوروز آیین ماندگار نیاکان ماست آیین و رسوم نوروز را بیشتر بدانیم