نوروز تبریک و پیام 2به قلم فریبا علومی یزدی

نمونه های زیبای تبریکات نوروزی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

امسال و هر سال ،  نوروز را  با قلم فریبا علومی یزدی به همه پارسی زبانان تبریک بگویید.


ایران مجری/ بانک تقدیرنامه / تبریکات:

 

هنگام بهار است و جهان چون بت فرخار خیز ای بت فرخار بیار آن گل بیخار

 

در پرتو الطاف ایزد منان ،  نوروز فرخنده بر روزگار خرمتان مبارک و   بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان شکوفه باران باد.

 

لبتان پر خنده ،  قلبتان از مهر آکنده ، دولتتان پاینده و نوروزتان فرخنده باد.

فریبا علومی یزدی


ایران مجری/ بانک تقدیرنامه / تبریکات:


یک نمونه کارت پستال نوروز:

 

نوروز آیین ماندگار نیاکان ماست آیین و رسوم نوروز را بیشتر بدانیم