آداب معاشرت و ارتقائ فن بیان با تلفن همراه از فریبا علومی یزدی

یک تمرین خوب برای کسانی که می خواهند فن بیان خود را گسترش دهند گرفتن شماره یک دوست و شروع به سخن گفتن می باشد. شما با مکالمات تلفنی بیشتر خصوصاً با افراد صاحب سخن ، علاوه بر افزایش اعتماد به نفس موجب ارتقاء فن بیان خود می شوید.

ادامه مطلب: آداب معاشرت در برقراری ارتباط با تلفن همراه

20 نکته در رابطه با آداب معاشرت در تلفنهای تجاری  نوشته آویس وارد

برخی نکات سودمند در برقرای ارتباط تلفنی با مشتری

 تکنولوزی روز فواید و مضرات بسیاری به طور همزمان در بر دارد.

گاهی فکر می کنم وقتی موبایل وجود نداشت چه طور جامعه می توانست در رابطه با برقراری روابط خود سر پا بایستد.

ادامه مطلب: 20 نکته در رابطه با آداب معاشرت در تلفنهای تجاری

آیا جهان تجارت آداب معاشرت خاص خود را دارد؟

از جمله فواید آشنايی با آداب تجاری آن است که می توانید به عنوان فردی با رفتار های آراسته ، آموزش دیده  و دارای مهارت در اجتماع حاضر شوید.

ادامه مطلب: آیا جهان تجارت آداب معاشرت خاص خود را دارد؟

آداب وصل کردن مکالمت تلفنی به غیر

شاید بخشی از کار شما مربوط به پاسخ گويی های تلفنی باشد ، چون همیشه شما نمی توانید به تمام مکالمت تلفنی پاسخ گويید شاید گاها لازم باشد تا تماس گیرنده را به فرد دیگری همچون یک همکار ارجاع دهید که وی در آن شرایط امکان سرویس دهی بهتری را به تماس گیرنده دارد.بنابراین آگاهی از شیوه صحیح و آداب دانی در  رابطه با انتقال تماسهای تلفنی در کار امر بسیار مهمی است . عدم توجه به شیوه صحیح انتقال تماسهای تلفنی یکی ازرایج ترین  علل خشمگین سازی مراجعین تلفنی به ارگانهاست .

ادامه مطلب: آداب وصل کردن مکالمت تلفنی به غیر

 رعایت بهینه آداب اجتماعی شرایط بسیاری را در بر می گیرد.آنچه که ما را به سوی مسله رعایت آداب اجتماعی هدایت می کند شدیدا تحت تاثیر اماکن،سن افراد، و دیگر شرایط موجود قرار می گیرد.برای اینکه در یک محل یا موقعیت خاص شرمنده نشده یا از شما به عنوان فردی ناشی یاد نشود می بایست از آداب خاص آن  محیط یش از ورود با آن اطلاع داشته باشید.

ادامه مطلب: تعریف آداب اجتماعی

چگونه مدیران می توانند حدود  رعایت آداب کار در محیط اداری خود را بهبود بخشند؟

رعایت استاتدارهای پیشرفته آداب محیط کار می توانند تغییرات شگرفی در هر حوزه کاری ایجاد کند..روشهای بسیارمتفاوتی وجود دارند که با بهره وری ازآنها مدیران می توانند رعایت  آداب کاری در محیط اداری خود را بهبود بخشند وبا عث ایجاد هماهنگی بیشتر در حوزه مدیریت خود شوند.

ثبت ادامه مطلب...

آداب  تجاري محیط کاری چیست؟

شناخت آداب خاص هر محیط کاری چیزی فراتر از صرف آگاهی از نحوه به دست گرفتن کارد و چنگال در مهمانی هاست . این آداب اساسا تمامی شیوه های رفتاری را در بر می گیرند که با نحوه ارائه کار توسط فرد مرتبط می گردد اعم از اینکه رفتار فردی می بایست چگونه باشد و یا چه طور چنین فردی می بایست در محیط کار خود با دیگران رفتار کند و مهمتر از مهم آن که از ابزار ارتباط با دیگران در محیط کار چگونه استفاده می شود.

ثبت ادامه مطلب...

مقالات دیگر...