10 نکته برای ارایه ی موثرتر سخنرانی در کنفرانس ها

سخنوری در کنفرانس ها ويژه سخنرانان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

1- درخواست نمایید همه چراغ ها را روشن کنند.

حتما دقت کنید که همه ی چراغ هایی که برای بهترشدن نور سالن  لازمند ، روشن باشند اگر از پاورپویینت استفاده می کنید نور باید طوری باشد تا همه ی مخاطبان  به راحتی بتوانند از آن استفاده کنند .

 

2- مخاطبان را تشویق کنید تا دربحث شرکت کنند .

با سوال پرسیدن ، به موقع ، مخاطبان را تشویق کنید تا درمباحث شرکت کنند ازآنها بخواهید دستشان را بالا ببرند وبه سوالات پاسخ دهند و یا نظراتشان را ارایه دهند . با این کار توجه مخاطبان به مباحث بیشترخواهد شد.

 

3- مراقب زمان باشید .

اسلاید های خود را با توجه به زمان ، تنظیم کنید . از قبل همه چیز را تمرین کنید تا هنگام ارایه مطالب با مشکل وقت مواجه نشوید .

 

4- با صفحه ی مانیتورصحبت نکنید .

مراقب باشید که  به  جای  صحبت با مخاطبان با صفحه ی مانیتور، صحبت نکنید .

 

5- نواقص احتمالی را پیش بینی کنید.

برای رویارویی با هرنوع اشکالی درتکنولوزی آماده باشید . ازقبل همه چیز را آماده کنید.

 

6- یک جا نایستید

دراین صورت نگاه مخاطبان خسته خواهد شد، ازجایی به جایی دیگر حرکت کنید.

 

7- وقفه های کوتاه بین صحبت های خود ایجاد کنید.

با ایجاد وقفه های کوتاه بعد ازنکات مهم ، اهمیت مطلب را نشان دهید ، درفرصتی مناسب مطالب مهم را خیلی خلاصه تکرارکنید .

 

8- خودتان را  معرفی کنید .

با توجه به موقعیت جلسه ونوع آن ، حتما به خاطرداشته باشید که خودتان را معرفی کنید حتی اگر مخاطبان موضوع را می دانند ممکن است ، با سخنرانی آشنایی نداشته باشند .

 

9- خود را درآینه نگاه کنید .

قبل ازحضور برای سخنرانی حتما خود را درآینه نگاه کنید شاید فاقد نظام آراستگی باشد و یا مشکلی در ظاهر شما وجود داشته باشد در این صورت مخاطبان دچار حواس پرتی خواهند شد .

 

10- شوخ طبع باشید

گاهی اوقات لازم است برای تغییر دادن جوجلسه ، شوخی هایی را به کار ببرید . از قبل آنها را پیش بینی کرده وبرای دوستان خود تعریف کنید .

 

اگر هنگام صحبت درجمع عصبی می شوید و ترس از صحنه دارید ، مردد و نامطمئن به نظرخواهید رسید صدایتان ممکن است بلرزد ، خیلی آهسته صحبت می کنید و یا مبهم یا ممکن است خیلی تند و سریع صحبت کنید . برای این که هنگام صحبت درجمع با اعتماد به نفس حاضرشوید به 7 نکته : چطور می توان هنگام صحبت درجمع اعتماد به نفس خود را حفظ کرد توجه کنید دراین صورت مخاطبان نیز از صحبت های شما یادداشت برداری خواهند داشت.