سه رهنمود در مراحل سخنوری

سخنوری در کنفرانس ها ويژه سخنرانان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

مهم نيست شما چه شغلي داريد و منصب شما چيست اگر نتوانيد ايده هاي خود را بدرستي بيان نماييد. بدانيد تنها فريبا علومي يزدي حاضر به ضمانت دهي در مورد سخنوري شماست بنابرين براي سخنور شدن شما بايد همه ي نكات 1001 را تك تك ملكه ذهن خود نماييد و به ديگران هم آموزش دهيد. اگر با نظر نگارنده موافق هستيد به شما توصيه مي گردد وقت گران بهاي خود را در اين راه صرف نماييد.مهم نيست شما چه شغلي داريد و منصب شما چيست اگر نتوانيد ايده هاي خود را بدرستي بيان نماييد. بدانيد تنها فريبا علومي يزدي حاضر به ضمانت دهي در مورد سخنوري شماست بنابرين براي سخنور شدن شما بايد همه ي نكات 1001 را تك تك ملكه ذهن خود نماييد و به ديگران هم آموزش دهيد. اگر با نظر نگارنده موافق هستيد به شما توصيه مي گردد وقت گران بهاي خود را در اين راه صرف نماييد.

1 ـ چه‌ باید گفت‌ :

کار اساسی‌ ناطق‌ خلق‌ و ایجاد معانی‌ است‌ یعنی‌ باید در باره‌ مطلبی‌ که‌ می‌ خواهد بیان‌کند درست‌ بیندیشد اطراف‌ و جوانب‌ مساله‌ را مد نظر بگذارد و سپس‌ با توجه‌ به‌ هدف‌ اصلی‌ و مقصود و منظوری‌ که‌ دارد سخن‌ آفرینی‌ کند .

 

 

2 ـ با چه‌ ترتیبی‌ باید گفت‌ :

سخنور باید به‌ مطالب‌ خود نظم‌ و ترتیبی‌ خاص‌ بدهد زیرا اگر ناطق‌ بدون‌ تهیه‌ طرح‌سخنرانی‌ پشت‌ تریبون قرار گیرد با نگرانی‌ و تشویش‌ خاطر مطالب‌ خود را به‌ صورت‌ آشفته‌ و درهم‌ بیان‌ خواهد کرد و نه‌ تنها زحمات‌ خود را به‌ هدر می‌ دهد بلکه‌ در ذهن‌ شنوندگان‌ خود نوعی‌ بدبینی‌ ایجاد می‌ کند اینجاست‌ که‌ طرح‌ سخنرانی‌ را به‌ بیمه‌ نامه‌ تشبیه‌ کرده‌ و گفته‌ اند هر گاه‌ سخنران‌ خود را قبلاً آماده‌ کرده‌ و طرح‌ سخنرانی‌ را دردست‌ داشته‌ باشد یا مطالب‌ خود را مرتب‌ به‌ ذهن‌ بسپارد به‌ کسی‌ می‌ ماند که‌ خود را بیمه‌کرده‌ و از هرگونه‌ نگرانی‌ و اضطراب‌ بر کنار است‌ .

 

3 ـ چگونه‌ باید گفت‌ :

درست‌ است‌ که‌ انتخاب‌ مطالب‌ و مرتب‌ و منظم‌ کردن‌ آنها کار دشواری‌ است‌ و خلق‌ و ایجاد معانی‌ از مراحل‌ حساس‌ سخنوری‌ شمرده‌ می‌ شود اما ناطق‌ هر اندازه‌ درگردآوری‌ مطالب‌ و پیدا کردن‌ دلایل‌ لازم‌ زحمت‌ بکشد و رنج‌ ببرد نمی‌ تواند به‌ نتیجه‌ مطلوب‌ برسد مگر آنکه‌ سخن‌ پرداز خوبی‌ باشد البته‌ سخن‌ آفرینی‌ دانش‌ فراوان‌ ، پرمایگی‌ و اندیشه‌ بلند لازم‌ دارد . در بیان‌ مطالب‌ باید دو مساله‌ اساسی‌ را مدنظر داشت‌ اول‌ آنکه‌ سخن‌ با روانی‌ ادا شود دوم‌ آنکه‌ از دلپذیری‌ و آراستگی‌ برخوردار باشد شکی‌ نیست‌ که ‌روانی‌ سخن‌ در درجه‌ اول‌ اهمیت‌ قرار دارد زیرا غرض‌ اصلی‌ از بیان‌ آن‌ است‌ که‌ شنونده‌ مقصود گوینده‌ را در یابد و در فهم‌ آن‌ به‌ دشواری‌ نیفتد .