شیوه صحیح نظرسنجی و سوال کردن از مخاطبان در کنفرانس

سخنوری در کنفرانس ها ويژه سخنرانان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

همیشه درطول زندگی با دودسته از افراد برخورد می کنیم.

 دسته  اول افرادی که خیلی به چشم می آیند ودسته دوم افرادی که اصلا دیده نمی شوند. معمولا دسته  اول گروهی هستند که باحرکات و رفتارها و سخنان خود می توانند توجه بقیه را به خود جلب نمایند اما دسته دوم کسانی هستند که در عین داشتن توانایی  های فراوان ، نمی توانند نظر دیگران را به خود معطوف سازند و این عدم توانایی در ابراز خویشتن ، به حساب ناتوانی آن ها گذاشته می شود.

محیط کلاس نخستین نمونه از این مفهوم به شمار می رود.

ما وقتی کودکیم گمان می کنیم که این فقط ما هستیم که باید حرف بزنیم  و دیگران گوش کنند.این تصور تا زمان ورود به مدرسه درذهن ما پررنگ است. درمدرسه وقتی معلم از ما می پرسد که آیا مطلبی را به خوبی متوجه شده ایم فقط سرمان را تکان می دهیم. وقتی معلم از ما می خواهد که اگر سوالی داریم بپرسیم می گوییم نه. و بدین ترتیب حرف نزدن و نپرسیدن این گونه در ما شکل می گیرد و معلم نیز تلاشی نمی کند تایک مفهوم درسی را متناسب با سطح فهم هر دانش آموز توضیح دهد.

همینطور که به کلاس بالاتر می رویم تعداد دانش آموزان هر کلاس افزایش می یابد و دیگر معلم فرصت این راندارد که تک تک دانش آموزان را به صورت جداگانه ارزیابی  نماید و در نتیجه نمی داند که کدامیک به کمک بیشتری برای درک مطلب درسی نیاز دارد.بدین ترتیب سالهای تحصیلی به پایان می رسد.

راه حلی که برای حل این معضل می توان ارائه کرد این است که فضای کلاس ها کاملا تغییرکند واین رویه یک جانبه به یک تعامل دوطرفه تبدیل شود. تحقیقات و آزمایشاتی که دراین زمینه انجام شده نشان می دهد که استفاده از پاور پوینت روش بسیار مؤثری به شمار می رود. براساس این تحقیقات اگر در کلاس درس از یک سیستم پاسخگویی هوشمند برای مخاطب استفاده شود و مانند بسیاری از مسابقات زنده تلویزیونی  دانش اموز بتواند  درهنگام گوش دادن به درس، همزمان به سؤالاتی که معلم مطرح می کند پاسخ دهد  با این کار هم توجه مخاطب به مطالبی که مطرح می شود جلب می گردد و او مجبور است برای اینکه بتواند به سوالات پاسخ دهد خوب گوش کند و هم معلم می تواند پیوسته سطح یادگیری مخاطب را بررسی کند.

همین روش را می توان در سخنرانی ها نیز مورد استفاده قرار داد و روش بسیار موفقی برای جلب توجه و دقت شنونده به شمار می رود. بااین شیوه سخنران میزان توجه مخاطب به مطالب را می فهمد و شنونده نیز انگیزه خوبی برای گوش دادن به سخنرانی پیدا می کند. با استفاده از این شیوه یک موقعیت برد-برد به وجود خواهد آمد که به نفع هر دو طرف خواهد بود.