چگونه مخاطب را رصد کنیم؟

سخنوری در کنفرانس ها ويژه سخنرانان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

فنون سخنرانی : چگونه مخاطب را رصد کنییم؟

من در سمینار های آموزش سخنرانی  شگرد های مختلفی را به افراد می آموزم. مثلا برای این که بر اعصابشان مسلط باشند به آنها گفته می شود که " از ابتدای سخنرانی به چهره فردی نگاه کنید که به شما لبخند می زند. " اما مشکلی که پیش می آید این است که این کار ممکن است یک احساس امنیت کاذب را به شما القا  کند. شما از  سایرین غافل شده و ممکن است با سخنرانی خود بقیه را خواب کنید.

 

 kharazmi

دراین جا به دوازده  مورد اشاره می کنیم که نشان می دهد که مخاطب به سخنرانیتان گوش نمی دهد:

 • نگاهش پایین است
 • شروع می کند به خاراندن صورت ،دستها یا موها
 • به صفحه نمایش خیره شده  است
 • بیقراری می کند
 • خمیازه می کشد
 • جزو ه را تکان می دهد
 • شروع می کند به یادداشت کردن یا انجام کارهای دیگر(ممکن است تصور شود که دارد مطالب سخنرانی رایادداشت می کند)
 • آه می کشد
 • به عقب صندلی دراز می کشد و دستهایش را زیر سرش می گذارد
 • شروع می کند با بغل دستی پچ پچ کردن
 • اطراف رانگاه می کند
 • پاهایش را تکان می دهد

 

دقت کنید برخی از مخاطبان بی نزاکت ممکن است درپایان یک جمله سخنران شروع کنند به کف زدن ،این به معنای این است که می خواهند سخنرانی تمام شود. ممکن  است سایر افراد نیز به تبع آن ها شروع کنند به کف زدن .پس زودتر سخنرانی راتمام کنید.

 

چگونه متوجه شویم که مخاطب کاملا گوش می کند

مخاطب در صورتی هنوز علاقمند به شنیدن سخنان شماست که

 • با دقت به حرف های تان گوش می دهد
 • لبخند می زند
 • با دقت به سخنران ومخاطبان دیگر نگاه می کند.