قدرت پيش بينی در سخنرانی حرفه ای

سخنوری در کنفرانس ها ويژه سخنرانان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

برای اطمينان از موفقيت در سخنرانی بايد قدرت پيش بينی خوبی داشته باشيد. فریبا علومی یزدی

همه ما می دانيم برای اينکه راننده با دقت و با احتياطی باشيم، نيازمند اين هستيم که هميشه پيش بينی کنيم. وقتی ببينيم که جلوتر از چراغ راهنمايی ماشين ها توقف کرده اند، می توانيم پيش بينی يک مشکل ترافيکی را داشته باشيم. اگر می خواهيم از تقاطعی عبور کنيم، قبل از رسيدن به تقاطع خوب دقت می کنيم تا عابر پياده و يا وسيله نقليه ديگری وارد نشود. همين طور اگر بخواهيم سخنران خوبی باشيم، بايد نيازمند داشتن قدرت پيش بينی خوبی باشیم.

  سرفصل ها / فنون سخنوری ویژه سخنرانان /  قدرت پيش بينی در سخنرانی

هميشه بايد در يادداشت های خود پيش بينی لازم را داشته باشيد. بايد يک جمله، عبارت يا موضوعی را در برگه يادآوری خود داشته باشيد که اگر صحبت هايتان به درازا کشيده شد، موضوعی برای ادامه دادن صحبت هايتان داشته باشيد.(گاهی اوقات به شما گفته می شود سخنرانی خود را ادامه دهید تا فلان سخنران برسد).

پاسخ های مخاطبان را پيش بينی کنيد.

برای پاسخ دادن به سوالاتی که ممکن است با صحبت های شما در ذهن مخاطبان ايجاد شود خود را آماده کنيد. به چهره های خندان و يا متفکر مخاطبان خوب دقت کنيد و بدانيد که چه زمان بايد با مخاطبان بخنديد و چه زمان بايد خنده های خود را متوقف کنيد.

سوالاتی که مخاطبان ممکن است از شما بپرسند را پيش بينی کنيد.

به دنبال سوالاتی پيرامون آنچه ارائه داده ايد باشيد و در زمينه سخنرانی تان سوالاتی را از خود بپرسيد. هر موضوع ديگری که مرتبط با موضوع سخنرانی تان است و می تواند مورد سوال واقع شود را نيز مورد بررسی قرار دهيد.

وقايع غير منتظره را پيش بينی کنيد.

به چيزهايی که ممکن است خوب پيش نروند فکر کنيد و آماده ی روبرو شدن با آن حوادث باشيد. از دکمه روشن شدن سيستم صوتی آگاه باشيد .کسی که مسوول قطع و وصل سيستم صوتی است را ببينيد و بشناسيد. گاهی اوقات لازم است بدانيد که چگونه سيستم صوتی را خاموش و روشن کنيد و یا نوت بوک را چگونه استفاده کنید. همین طور پاورپوینت و ابزار جانبی مثل مداد لیزری و کنترل از راه دور.

جو احساسی را که با صحبت هايتان ممکن است بين مخاطبان ايجاد شود را پيش بينی کنيد. اگر می خواهيد داستان متاثر کننده ای را تعريف کنيد، بايد سرعت بيان خود را کاهش داده و تن صدای خود را پايين بياوريد و با صدای لطيف تر و آرام تری داستان را بازگو کنيد.اگر می خواهيد که نقل قولی پر هيجان را تعريف کنيد، بايد سرعت بيان خود را افزايش داده و تن صدای خود را بالا ببريد و از حرکات بدنی بيشتری استفاده کنيد.

پيش بينی کردن به شما کمک می کند تا اعتماد به نفس بيشتری داشته و شايستگی بيشتری برای صحبت کردن به دست آوريد. همچنين می توانيد در برابر شرايط غيرمنتظره عکس العمل بهتری را از خود نشان دهيد.