دو پیشنهاد برای سازگاری با تغییرات

کنار آمدن با تغییرات
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

1- به خودتان زمان بدهید

هرگاه در زندگی با یک تغییر مهم روبروشدید، اولین عکس العمل شما معمولا احساسی نیست که نهایتا نسبت به آن تغییر خواهید داشت .به خودتان روزها ، هفته ها وحتی ماه ها فرصت بدهید . توقع نداشته باشید که در کمترین زمان بتوانید تغییر را بپذیرید . اگر در ابتدا عکس العمل منفی از خود نشان دادید ، به خود سخت نگیرید ، کم کم احساس خود را نسبت به آن تغییر دهید.2- تغییر ممکن است نتیجه ی یک تصمیم باشد.

برای ایجاد تغییر ، خیلی وقت صرف نکنید ، چیزهای کمی در زندگی وجود دارند که همیشگی هستند وما هم موجوداتی سازگار پذیریم به خاطر داشته باشید اگر شرایطی برای شما راحت نیست ، می توانید تصمیم خود را تغییر دهید اما بدانید که قرارگرفتن در شرایط سخت موجب رشد وپیشرفت شما خواهد شد.

 


10 پیشنهاد برای سازگاری با تغییرات