چه راه های ديگری برای روبرو شدن با تغييرات وجود دارند؟5 رهنمود

کنار آمدن با تغییرات
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

زندگی در حال تغيير است_ با اطمينان و اعتماد به نفس از عهده تغييرات زندگی بر آييد!

همه ما بايد بدانيم که در هر سنی که باشيم، زندگی همواره در حال تغيير است و داشتن بعضی مهارت ها برای بر آمدن از عهده ی اين تغييرات به ما کمک می کند تا بتوانيم بفهميم که درباره ی خودمان چه احساسی داريم.

افرادی که در دوره ی ميانسالی خود به سر می برند فهميده اند که تغييراتی که در زندگی اشان ايجاد می شود طبيعی و نرمال هستند! برای مثال: اکثر افراد ميان سال از عينک استفاده می کنند، و بعضی افراد با رنگ کردن موی خود، موهای خاکستری و سفيدشان را از نظر پنهان می کنند. بنابراين اين تغييرات را پذيرفته اند و برای روبرو شدن با اين تغييرات تدببِری انديشيده اند.


 

عده ای که شغلشان تغيير می کند، با چشم انداز فقدان شغل، نقل و انتقال و يا تغيير شغل روبرو می شوند و عکس العمل و واکنش های متفاوتی را تجربه می کنند.

بسياری از افراد دچار افسردگی می شوند. برخی ديگر احساس می کنند که صداقت و وفاداری و سخت کوشی شان، قابل ستايش و سزاوار نبوده است و در صد بالايی از اين افراد به زمان و اطلاعات بيشتری برای تصميم گيری قطعی و مجدد برای آينده شان نياز دارند.

صحبت کردن درباره واکنش های مختلف در هنگام مواجه شدن با تغييرات می تواند مفيد باشد. اين کار باعث می شود که هر شخصی بفهمد که افراد ديگری نيز با اين شرايط و تغييرات زندگی روبرو شده اند، احساس ناراحتی و افسردگی کرده اند و اينکه فقط آنها اين شرايط را تجربه نکرده اند و عکس العمل های شان طبيعی است.

احساس ناراحتی کردن طبيعی است.

احساس ناراحتی کردن در هنگام روبرو شدن با تغييرات طبيعی است، حتی اگر تغييرات ايجاد شده " تغييرات خوب " باشند. آنچه که حائز اهميت است، اين است که سازگاری با شرايط جديد کمی مشکل است و همه ی ما به همان شرايطی که داريم عادت کرده ايم، اما می توانيم بر روی شرايط جديد کار کنيم، شايد تغييرات هميشه بد نباشند!

راه هايی برای روبرو شدن با تغييرات

علاوه بر صحبت کردن درباره واکنش ها و رفتارهای مختلف در هنگام روبرو شدن با تغييرات، فهميدن اينکه در هنگام تغييرات چه احساسی داريد و بيان کردن اين احساسات نيز می تواند مفيد واقع شود. برای مثال، می توانيد احساسات خود را با کشيدن يک نقاشی، با ديدن عکس، با خواندن شعر ... و هر چيز ديگری که به بيان احساستان کمک می کند و باعث می شود که خودتان را بهتر بشناسيد، بيان کنيد.

 

 

من چه کسی هستم؟

يکی از سوالات اساسی که مردم در زمان ميانسالی از خود می پرسند اين است که " من چه کسی هستم؟ "، " معنا و مفهوم زندگی من چيست؟ " و " با باقی مانده ی عمرم چه کاری می خواهم انجام بدهم؟ " . افراد ميانسال وقتی که نوع شخصيت خود را کشف می کنند، ديد پيچيده و مبهمی نسبت به خودشان پيدا می کنند. عکس العمل غالب اين گروه از افراد در هنگام کشف نوع شخصيتشان، رهايی و آزادی است. نظراتی شبيه، " من هرگز نمی دانستم که چرا آن کار را انجام می دادم" يا " واقعا برای من مفيد است که بدانم چه کسی هستم " . اين افراد بايد بتوانند نقاط قدرت و ضعف خود را بشناسند، بايد خودشان را در شرايطی که دچار استرس هستند بشناسند و بايد چهار چوب و راهنمايی برای افزايش بلوغ فکری و رضايت و قناعت خود داشته باشند.

 

چه راه های ديگری برای روبرو شدن با تغييرات وجود دارند؟

چهار راه برای روبرو شدن با تغييرات عبارتند از:

1_ مثبت بيانديشيد.

نسبت به تغييرات ديد مثبت داشته باشيد. به جای اينکه برای مدت طولانی مرتبا از تغييرات پيش آمده نگران و ناراحت باشيد، با تغييرات پيش برويد و شرايط زندگی خود را با تغييرات ايجاد شده هماهنگ کنيد. معمولا وقتی با تغييراتی که اجتناب ناپذير هستند می جنگيد، شخصی که آسيب می بيند خود شما هستيد، شخصی که می جنگد.

احساس رنجش و خشم، تلخی و دشمنی و کينه و احساسات منفی باعث بيماری شما می شوند. متناوبا، حس منفی بينی باعث می شود که زود رنجی و بدخلقی و عصبانيت را تجربه کنيد. اگر رنجش و خشم و کينه تا اين حد به شما صدمه وارد می کند، اجازه بدهيد بروند. اتفاقی که در هنگام پذيرفتن تغييرات می افتد اين است که از خودتان مراقبت بيشتری می کنيد.

از خودتان مراقبت کنيد تا بتوانيد برای خود و اطرافيانتان که با آنها زندگی می کنيد و  دوستشان داريد مفيد باشيد.

2_ کارهای روزمره داشته باشيد.

بعضی از کارها را به صورت دائمی و پيوسته و روزمره انجام بدهيد. برای مثال: در يک خانه مشخص بمانيد، هر شب در يک زمان مشخصی به پياده روی برويد، هر روز غذای مورد علاقه ی خود را برای نهار درست کنيد، هر روز در يک ساعت مشخصی از خواب بيدار شويد. اين امور ممکن است کارهای کوچکی باشند، اما به شما کمک می کنند که بتوانيد حس کنترل بر زندگی تان داشته باشيد. به عبارت ديگر تغيير دادن چند موضوع مهم به طور همزمان می تواند سخت باشد!

 

3_ تحقيق و بررسی کنيد و برنامه ريزی داشته باشيد.

يکی از مهمترين مشکلات افرادی که دچار تعيير شغل می شوند اين است که اين افراد دقيقا نمی دانند که چه اتفاقی برای آنها خواهد افتاد.  بنابراين آنها تصور می کنند که نمی توانند برنامه ريزی جديدی برای روبرو شدن با تغييرات داشته باشند. پيشنهاد من به اين گونه افراد اين است که برنامه های متفاوتی را از پيش برای خود در نظر داشته باشند و پيش بينی تغيير شغل را داشته باشند که وقتی در اين شرايط قرار گرفتند، آماده پذيرفتن تغييرات باشند.

برای مثال:

_ اگر من شغلم را از دست بدهم................ را انجام خواهم داد.

_ اگر شغلم را از داشته باشم اما اگر فشار کاری ام بسيار زياد شود،..............را انجام خواهم داد.

همچنين می توانند تحقيقاتی را درباره مهارت های مورد نياز برای مشاغل ديگر داشته باشند. می توانند ليستی از مهارت هايی که دارند و ندارند تهيه کنند و شغل مورد نظر خود را با توجه به مهارت هايی که دارند انتخاب کنند. اين روش باعث می شود که شانس استخدام خود را برای مشاغل ديگر افزايش دهند و می توانند حس کنترل بيشتری بر زندگی خود داشته باشند.

4_ خودتان را به خاطر ايجاد تغييرات مقصر ندانيد.

بسياری از افراد هنگامی که با تغيير شرايط شغلی روبرو می شوند، به خودشان بسيار سخت می گيرند. آنها اين طور فکر می کنند که کارهايی که طی چند سال انجام داده اند هيچ ارزشی نداشته است، در حالی که اين طور نيست. کارهايی که آنها در طول چند سال انجام داده اند باعث پيشرفت آنها شده است، توانسته اند به مشتريان و مخاطبان سرويس خوب و عالی ارائه دهند و کارشان را خوب انجام داده اند.

اتفاقی که اکنون افتاده است به خاطر عدم صلاحيت و شايستگی آنها نيست. خودتان را به خاطر ايجاد تعييرات مقصر ندانيد و سرزنش نکنيد و به جای آن از خودتان به خاطر کارهايی که انجام داده ايد قدردانی و تشکر کنيد. بعضی افراد بلافاصله در همان شبی که شغل خود را از دست می دهند برای خود گل می خرند و بعضی ديگر به نشانه قدردانی از خود برای خودشان شکلات خريداری می کنند و خود را برای ايجاد تغيير شرايط مقصر نمی دانند.

 

5-انعطاف پذير باشيد.

برای افراد ميانسال، بعضی چيزها از کنترل خارج هستند. مانند رنگ موی خاکستری، آهسته انجام دادن کارها، استفاده از عينک و .... . طرز برخورد افراد در هنگام روبرو شدن با تغييرات مهم است و انعطاف پذير بودن در مقابل تغييرات می تواند بسیار مفيد باشد.

 

از شنيدن تجربیات شما درباره ی تغييرات پيش آمده در زندگی تان خوشحال خواهم شد. می توانيم تجربياتتان را در اختيار عموم قرار دهيم. منتظر شنيدن نظرات شما هستم.

اميدارم که به خوبی با تغييرات زندگی روبرو شويد.


آموزشگاه گویندگی و سخنوری موسسه شهریاران سخن (مدرسه سخن)

مدرسه سخن آموزشگاه و مدرسه تخصصی مجریگری و اصول و فنون سخنرانی


سالها با شما و همراه شما هستیم در سایت ایران مجری و باشگاه ایرانمجری. افتخار ماست تا اینبار در سایت سخنوری با شما باشیم.  صدها مقاله مرتبط به فنون سخنرانی و صدها متن سخنرانی و متن مجری گری در پردیس سخن 1400

مدرسه سخن ایران از بهترین مراکز آموزشی در زمینه سخنوری و گویندگی و مجریگری می‌باشد که با مدیریت دکتر فریبا علومی یزدی و مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون به آموزش بیش از ۱۰۰۰ مجری و سخنران در کشور اقدام نموده است.
شما می توانید آخرین مقالات و آموزش های مرتبط با فن بیان و سخنوری را در این سایت ببینید . برای ورود به سایت سخنوری کلیک کنید.


آخرین تصاویر از سخنوران و فراگیران مدرسه سخن و نظرات ارزشمند آنها را در قسمت نظرات گوگل مپ ملاحظه فرمایید.

روی لینک زیر کلیک کنید

گوگل مپ : مدرسه سخن ایران تاسیس ۱۳۹۵ آموزش سخنوری ، گویندگی و مجریگری

تنها یک راه برای سخنور شدن وجود دارد !