لزوم معرفی مجری توسط خود مجری صحنه

مجري صحنه
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

مجری صحنه لازم است خود را به مخاطبان معرفی نماید از فریبا علومی یزدی

1- ادب و ارادت حکم می کند که مجری خودش را معرفی کند هر چند که او چهره باشد.عدم معرفی مجری این چنین تعبیر می شود که همه می بایست او را بشناسند و این تکبّر نامیده می شود.


ایران مجری | مجري صحنه | لزوم معرفی مجری توسط خود مجری صحنه
 

2- شما به عنوان نماینده میزبان هستید و معرفی شما ، باید معرفی میزبان تلقی گردد و در نظر داشته باشید شخص دیگری نیست تا شما را معرفی نماید.

 

3- ارتباط شما با جمع ، برقرار شده و احساس صمیمیت بیشتری برقرار می گردد.این مهم رسمیت مجلس را به همراه دارد و کار شما را زیبا می کند.

 

4- نام بردن از خود اعتماد به نفس بالای شما را می رساند و لازم است بدانید مجریان حرفه ای این چنین عمل می نمایند.

 

5-در پایان برای تبلیغ نام خود و ایجاد بازاریابی لازم است همگان نام شما را بدانند.این روز ها همه خبر نگاران ، عکاسان ، گوینده های رادیو و تلویزیون ،شاعران ، خطاطان و ...خود را معرفی می کنند.شما هم همین کار را انجام دهید و در نظر داشته باشید مخاطبان شما غیر از حاضرین ، کسان دیگری هم هستند که فیلم کنفرانس را خواهند دید.

 

به خاطر داشته باشید شما نباید در محضر رییس جمهور خود را معرفی نمایید.