همزمان با برگزاری این جشنواره انجام گرفت
درخشش فراگیران اجرا و گویندگی مرکز آموزش بازارکار در ششمین جشنواره مجریان

 

ششمین جشنواره سالانه مجریان و هنرمندان صحنه ایران در شرایطی با حضور هنرمندان و مجریان صحنه ایران مورخ 26 و 27 فروردین ماه 1394 در تهران برگزار شد که فراگیران اجرا و گویندگی مرکز آموزش های تخصصی بازارکار جهاد دانشگاهی در این جشنواره خوش درخشیدند.

 درخشش فراگیران مرکز آموزش بازارکار در جشنواره اجرا و گویندگی
درخشش فراگیران مرکز آموزش بازارکار در جشنواره اجرا و گویندگی


در این جشنواره که با حضور مجریان و گویندگان سراسر کشور برگزار شد پنج نفر از فراگیران برتر مرکز آموزش بازارکار حائز رتبه شدند که از موفقیت دوره های اجرا و گویندگی در این مرکز آموزشی حکایت دارد.
فراگیران موفق مرکز آموزش بازارکار با اشاره به کاربردی بودن دوره های اجرا و گویندگی بازارکار تاکید کردند؛ دوره های اجرا و گویندگی بازارکار که با حضور اساتید توانمند برگــزار می شود شرایطی را فراهم می کند تا آنها با تکنیک های کلامی، نحوه بیان، مهارت های کلامی و بیانی و سلامت صوت و همچنین اعتماد به نفس درگویندگی و اجرا آشنا شوند.

درخشش فراگیران مرکز آموزش بازارکار در جشنواره اجرا و گویندگی

 

Articles about the Topic درخشش فراگیران اجرا و گویندگی مرکز آموزش بازارکار در ششمین جشنواره مجریان