جشنواره سالانه مجریان صحنه و هنرمندان صحنه ای ایران

وبلاگ
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

بسم الله الرحمن الرحیم

 جشنواره سالانه مجریان صحنه ایران  امسال با حضور هنرمندان صحنه ای ایران مورخ 27 و 26  فروردین ماه 1395 در تهران برگزار می گردد.

ایران مجری به عنوان دبيرخانه جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران در پي برگزاري پنج دوره جشنواره مجریان و هنرمندان صجنه ایران ، فرصت مناسب ديگري را براي برگزاری جشنواره کاربردی مجریان و هنرمندان صحنه ؛ در تهران و همزمان با یادروز استاد سخن شیخ اجل سعدی ، فراهم نموده است.

 

گروه های هنری از سراسر ایران می توانند جهت حضور و اجرای هنری در این گردهمایی ، اعلام حضور نمایند و در سایت باشگاه ثبت نام نمایند .

لطفا اطلاعات تکمیلی را در سایت باشگاه مجریان و هنرمندان ایرانمجری بخوانید.