كنفرانس راهكارهاي تحول نظام توسعه و بهره برداري در بخش بالادستي نفت و گاز ايران

آرشیو
تنظیمات نوشتاری

با هدف بررسي نحوه استفاده از ظرفيت هاي ملي براي توسعه صنعت نفت

كنفرانس راهكارهاي تحول نظام توسعه و بهره برداري در بخش بالادستي نفت و گاز ايران با اجرای فریبا علومی یزدی برگزار شد.

 

  

conference/oil

conference/oilandgas

conference

 

conference

oilandgas

بروشور کنفرانس :

كنفرانس راهكارهاي تحول نظام توسعه و بهره برداري در بخش بالادستي نفت و گاز