یازدهمین دوره گلبانگ سرود مجتمع آموزشی علامه طباطبایی

نمونه های زیبای تبریکات نوروزی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

هر ساله در گلبانگ سرود از دانش‌آموزاني كه در المپياد جهاني موفق به كسب مدال شده‌اند تقدير و تشكر می شود که امسال هم این امر با موفقیت دانش آموزان ما در الپیادهای شیمی، فیزیک، ریاضی و ... انجام شد و امیدواریم هر ساله شاهد افتخار آفرینی دانش آموزان این مرز و بوم باشیم.

{denvideosound/dek/golbang1.flv}

 

{denvideosound/dek/golbang2.flv}

 

{denvideosound/dek/golbang3.flv}

 

{denvideosound/dek/golbang4.flv}

 

{denvideosound/dek/golbang5.flv}

 

{denvideosound/dek/irankohansal.v.k.flv}

 

 

گلبانگ سرود