gototopgototop

ایران مجری

 
 
بانک تقدیر نامه آیین نگارش نامه های اداری متن نامه های اداری و رسمی + 30 نمونه نامه اداری

به صفحه بانک تقدیر نامه - دعوت نامه های ادبی و سوگند نامه های فریبا علومی یزدی خوش آمدید.

ذلک فضل من الله و کفی بالله علیما 70 نسا

چنین فضل ازسوی یکتا خداست           که داناییش بس همه خلق راست


ترغیب شما فرهیختگان با صفا و تحریض شما فرزانگان باوفا  که صحیفه ی حال ازفروغ  رویتان  جمال گیرد  و بضاعت افضال سخن بر حسن فکر و کارتان  کمال  پذیرد ، حامل و باعث آن گردید که بنا به سفارش عزیزان در  موضوعات مختلف ، بانک تقدیرنامه  فراهم  آید .

وزن بودن ، شوق آموختن ، شور زندگی ، درک هستی ، تدبیر کار و بالاخره سپیدی کمال  از اهداف شاخص گردآوری بانک تقدیرنامه است که امیدوارم مورد قبول اصحاب علم ، اشخاص فضل و ارباب قلوب قرارگیرد.

همتم بدرقه ی راه کن ای طایر قدس             که دراز است ره مقصد و من نوسفرم


مجری مایلم بیشتر در مورد فریبا علومی یزدی بدانم.
ایران مجری دوست روابط عمومی ها
بانوي سخن ايران
| تقدیرنامه ها-سپاس نامه ها
| دعوت نامه ها
| نامه هاي متفرقه
| تبریکات
| سوگند نامه ها
| نامه ها و دادخواست هاي قضايي
|
http://iranmojri.com/taghdirnaame/complaints.html
 
 
 
 
 
 

متن نامه های اداری و رسمی + 30 نمونه نامه اداری

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 414
بدخوب 

بخش سوم : متن

اصلی ترین و مهم ترین بخش از نامه های اداری متن است . مهم ترین ازآن جهت گفته می شود که موقعیت و دریافت پاسخ مثبت درگرو تنظیم درست همین بخش است . نارسایی و مبهم بودن وبه عبارتی نرساندن پیام اتلاف وقت و انرژی و دوباره کاری و نامه نگاری اضافی می شود.

طریقه نوشتن نامه اداری و رسمی

اگر شما به دنبال نمونه متن نامه های اداری هستید می توانید به پایین همین صفحه مراجعه نمایید .

متن نامه اداری از سه قسمت مقدمه ، پیام و نتیجه تشکیل می شود.

دربیشتر نوشته های اداری درآغاز و قبل از مقدمه عبارتی برای " ادب و احترام " و در پایان بعد از نتیجه " تشکر و سپاسگزاری " اضافه می شود.

اول این مطلب را بخوانید!

آیا به دنبال متن  نامه های قضایی هستید ؟ نامه ها و دادخواست هاي قضايي را از اینجا بخوانید

" فواید سلام کردن "

درعرف اداری اخیر مرسوم شده است که نوشته های اداری با سلام آغاز شود،

مانند:سلام علیکم / باسلام و درود/با سلام و تحیات / ضمن سلام و تحیت / با اهدا سلام / با سلام و دعای خیر/ ضمن سلام و خسته نباشید/ با سلام و آرزوی سلامتی شما و همکاران محترم / با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات .

این شیوه همزمان با تغییر و گسترش عنوان نامه های اداری از " عنوان سازمان ها " به " عنوان اشخاص " رایج شده و قبل از آن فقط در نامه های شخصی کاربرد داشته است .

اگرچه گفتن سلام کاربسیارپسندیده ایست ، اما باید توجه داشت که نوشتن این واژه درزمانی که به عنوان یک سازمان به طور مثال " وزارت امور اقتصادی و دارایی – اداره کل خزانه " نوشته می شود ، به چه کسی سلام شده است ؟ این گونه اظهارادب کردن آیا بی ارزش کردن این واژه است ؟

ازطرفی در روایات آمده که سلام مستحب است  و جواب آن واجب . تا آن حد در این فریضه تاکید شده است که جواب سلام را درنماز هم واجب دانسته اند. با این توصیف کدام نوشته اداری را سراغ دارید که پاسخ آمده باشد عطف به نامه شماره ...مورخ ...علیکم السلام و رحمه ...

بازهم پیشنهاد برای مدیران

بنابراین اگر مدیران محترم بنا بر باورها و اعتقادات ( که درجای خود قابل تقدیس و احترام می باشد) اصرار برنوشتن واژه سلام در ابتدای نوشته ها دارند، حداقل به نکات زیرتوجه نمایند:

1-یکی ازمعنای سلام ، نام خداوند است و اگر منظور ذکر نام و یاد خداست "بسمه تعالی " دربالای سرلو حه این منظور را می رساند.

2-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه نوشته های رسمی را به زبان فارسی مجاز دانسته . اگر واژه درود به کاربرده نمی شود تنها به سلام اکتفا شود.

3-درمورد نوشته هایی که ادارات و سازمان ها مورد خطاب هستند از به کاربردن واژه سلام خودداری شود زیرا که مخاطب شخص خاص  و معینی نیست.

 

درمورد احترام گذاشتن به مخاطب هم در برنامه های اداری وضع به همین منوال است کلمات وعبارتی مثل :

احتراما/ محترما/احتراما معروض می دارد/ محترما به عرض می رساند/با نهایت ادب/ با کمال احترام / ضمن عرض ادب و احترام / ضمن عرض ارادت / با تقدیم احترامات فایقه / بارها درنوشته های اداری مشاهده می شود.

اگرنویسنده یا امضا کننده نامه اداری اصرار به نوشتن واژه سلام دارد. حداقل بهتراست آن را با احترام یکجا به صورت عبارت با سلام و احترام در آغاز نامه و درسطر جداگانه ای بنویسد.

1-مقدمه

مقدمه در فرهنگ های فارسی معادل مطلع یا سرآغاز ، طلیعه ، درآمد و زمینه سازی آمده است .

و عبارتست از: هرمطلبی که درآغاز و ابتدای نوشته وظیفه جذب و جلب داشته و ذهن خواننده را آماده دریافت پیام اصلی نوشته کند" حسن مطلع یا " خوب آغازی از ویژگی های یک نوشته خوب است وعلاوه برتازگی ارتباط منطقی با متن و موضوع داشته باشد. هرنوشته ای دارای مقدمه است .

نمی توان به یک باره وارد اصل مطلب شد، زیرا که باعث حیرانی و آشفتگی ذهن خواننده می شود و در نامه های غیراداری ، شخصی ، مقاله ، و...هر نویسنده ای به نوعی به جذب مخاطب تلاش می کند، یکی با شعر یا قطعه ادبی و توصیفی و دیگری با مثل  و حکایت و لطیفه . در نامه اداری برای نوشتن مقدمه محدودیت هایی وجود دارد و نمی توان از شعر و مثل برای جلب  و جذب خواننده استفاده کرد.

بنابراین در اغلب نوشته های اداری از نفس وجودی نامه واین که با هدف و انگیزه ای تهیه شده که پاسخ آن می تواند برای فرستنده جذابیت داشته باشد استفاده شده و نامه ها اغلب با ذکر سابقه آغاز می شود . درمورد نوشته هایی که درپاسخ به نامه یا دستور رسیده تهیه و ارسال می شود عبارت زیر رایج است :

*عطف به نامه شماره ...

*بازگشت به نامه شماره ...

* درپاسخ به نامه شماره...

*با توجه به بخشنامه شماره ...

*در اجرای دستور نامه شماره ...

*دراجرای دستورتلفنی مورخه ...

*دراجرای دستورشفاهی آن مقام ...

سفارش می شود از واژه های بازگشت و " درپاسخ " استفاده شود.

 

چون پاسخ به طور معمول مدتی بعد از وصول نامه ، تهیه و ارسال می شود . بهتراست بعد از سابقه موضوع نامه نیز ذکرشود تا نیازی به درخواست سابقه و اتلاف وقت نباشد:

*بازگشت به نامه شماره 446-85/7/19 درمورد چگونگی پرداخت پاداش سال کارکنان به آگاهی می رساند....

چنانچه نامه ای به دنبال نوشته های قبلی و به منظور پیگیری یا اصلاح نامه قبلی نوشته شود ، ذکر سابقه بصورت زیرخواهدآمد:

*پیرو نامه شماره....مورخ ....

درمورد نامه هایی که ابتدا به ساکن نوشته می شود و بدون سابقه قبلی است باید درمقدمه علت و بهانه نوشتن نامه به روشنی بیان شود. به طورمثال:

*نظربه این که درنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شایسته است مکاتبات و مراسلات فارغ از پیرایه و تعارفات غیرضروری و عاری از اغراق باشد...

*ازآن جا که افزایش سطح مهارت های شغلی کارکنان ، همواره یکی از اهداف مورد نظراین دفتر بوده است و با توجه به نیاز سازمانی ، اولین دوره آموزش ضمن خدمت ویژه مسئولین امورمالی برگزار می شود...

چنانچه بهانه نوشتن نامه اجرای تکلیف قانونی باشد، اشاره به اصل یا قانون و ماده و تبصره ضروری است .

*در اجرای ماده 8 قانون مجازات افشای نامه های طبقه بندی شده و به منظور بررسی و تنظیم پیش نویس آیین نامه طرز نگاهداری اسناد محرمانه دولتی ...

2- پیام یا پیکره اصلی:

این قسمت از متن ، مرکز اصلی نوشته محسوب می شود و تمام ارکان و اجرای نامه ، مقدمه و موخره هایی هستند که باید درخدمت درک صحیح و سریع پیام اصلی باشند. ایراد اصلی نوشته های اداری بیشتر ناشی از مبهم بودن  و نارسایی متن اصلی نامه است . اغلب کارکنان سازمان ها و تهیه کنندگان پیش نویس های اداری مشکل اصلی را درتنظیم این قسمت می دانند و معتقدند که تا اینجا کار ، الگو و فرمولهایی مثل بازگشت و " به استحضار می رساند" در اختیار دارند. اما نوشتن این قسمت ازنامه های اداری به دلیل تنوع پیام ها و وظایف و سلیقه های مختلف همواره سخت و کند پیش می رود.

بخش اصول نگارش درمورد نحوه نوشتن متن اصلی نوشته نکات و راه کارهایی پیشنهادمیشود اما آن چه برای این قسمت به ویژه برای مبتدیان ضروری است که بدان توجه شود موارد زیراست :

  • درموقع نوشتن متن اصلی نامه همواره خود را درمقابل مخاطب فرض کنید.
  • تصورکنید که به جای نوشتن نامه به شما ماموریت داده شده پیام را حضوری و شفاهی به مخاطب برسانید.چه می گویید؟آن چه می خواهید بگویید روی کاغذ بیاورید.به همین سادگی و به همان سادگی گفتار.ساختمان اصلی نوشته شما آماده است ، با کمی دستکاری عیوب زبانی رفع می شود. مختصر بنویسید وجملات را بی جهت طولانی نکنید.

هرنوشته را به یک موضوع اختصاص دهید. گنجانیدن چند موضوع در یک نامه شما را درربط آن ها دچارمشکل می سازد وخواننده اصلی راگم می کند.اگر ناگزیر به نوشتن چند موضوع دریک نوشته ی اداری هستید ، ابتدا به موضوع اصلی وسپس به پیام های فرعی بپردازید. بهتراست موضوع های مختلف را دربند(پاراگراف) ها و با اختصاص شماره به هریک از هم جدا سازید.

3- نتیجه یا پایان نوشته :

نوشته های اداری هریک به گونه ای پایان می یابند، اما مطالب پایانی اغلب نامه ها تاکید و تشویق و ترغیب به انجام درخواست و یا سرعت بخشیدن به آن است . صراحت دراعلام موضوع مورد درخواست دراین بخش ، مخاطب را به تصمیم گیری صحیح هدایت می کند.

مثال :

*خواهشمند است دستورفرمایید اقدام لازم انجام گیرد.

* با توجه به مطالب فوق انتظارمی رود همکاران محترم دراجرای مفاد بخشنامه مذکوردقت لازم را داشته باشند.

*از داوطلبان خواهشمند است مدارک لازم را تا آخروقت اداری 20/2/86به دبیرخانه سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند.


در همین مورد: آیین نگارش نامه های اداری

copyright

30نمونه نامه های اداری : برگرفته از سایت مهندس سید عماد حسینیعنوان نامهگیرنده
1 درخواست کمک جهت احداث مسجد جامع دهگلان
ریاست محترم اوقاف و امور خیریه
2 درخواست اعتبار جهت مرمت و تجهیز مساجد روستاها
ریاست محترم اوقاف و امور خیریه
3 درخواست اعتبار جهت مرمت و تجهیز مساجد روستاها
ریاست محترم اوقاف و امور خیریه
4 درخواست آسفالت وآماده سازی شهرک فرهنگیان
معاون عمرانی استانداری
5 درخواست رفع معضلات ورزش شهرستان
فرمانداری قروه
6 پیگیری رفع مشکل متصدیان امور دفتری و کادر اداری
وزیر محترم آموزش و پرورش
7 پیگیری سازماندهی نیروهای حق التدریس
ریاست سازمان آموزش و پرورش
8 تذکر مبنی بر علت تاخیر ارتقای بخش دهگلان
وزیر محترم کشور
9 لزوم پرداخت مطالبات کارکنان آموزش و پرورش
وزیر محترم آموزش و پرورش
10 تذکر مبنی بر عدم راه اندازی بیمارستان دهگلان
وزیر محترم بهداشت و درمان
11 تسریع در عملیات راهسازی مسیر صالح آباد-قروه
وزیر محترم راه و ترابری
12 رسیدگی به رفتار نامناسب با کارکنان کرد زبان
وزیر محترم نفت
13 درخواست حل مشکل سیمان در منطقه
وزیر محترم بازرگانی
14 تذکر مبنی بر بیمه نمودن کارگزاران مخابرات روستایی
وزیر محترم ارتباطات و فناوری
15 درخواست رفع مشکلات شهرستان ، به تفکیک موضوع
ریاست محترم جمهور
16 رسیدگی به وضع املاک موقوفه سطح شهر قروه
سازمان حج و اوقاف
17 درخواست رفع مشکل سوخت چاه های کشاورزی منطقه
پخش فراورده های نفتی استان کردستان
18 رسیدگی به مشکل آب شرب شهر قروه
وزیر محترم نیرو
19 رسیدگی به مشکلات خواهران طلبه اهل سنت
نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان
20 اجرای طرح پخش سیلاب و آبخوان داری
رئیس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری
21 رسیدگی به خسازات وارده به محصولات کشاورزی
وزیر محترم کشاورزی
22 استفاده بخش مرکزی قروه از مزایای مناطق محروم
ریاست محترم جمهور دکتر احمدی نژاد
23 جبران خسارت 222 نفر ایرانی مقیم کویت
وزارت امور خارجه
24 نارضایتی از عدم وجود امکانات پزشکی در سطح استان
وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
25 همکاری جهت رفع مشکلات پروژه راه آهن
استاندار محترم استان کردستان
26 پیگیری ارتقای بخش دهگلان به شهرستان
استاندار محترم استان کردستان
27 درخواست جبران خسارت کشاورزان شهرستان قروه
معاون حقوقی امور مجلس وزارت کشور
28 پیگیری ارتقای بخش دهگلان به شهرستان
وزارت کشور
29 استفاده بخش مرکزی قروه از مزایای مناطق محروم
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور
30 درخواست اختصاص بودجه جهت ایجاد سد و مهار آب
وزیر نیرو


امیدوارم این نمونه ها مورد استفاده شما قرار گیرد. از شما دعوت می شود تا نامه های متفرقه و بیش از 500 تقدیرنامه و دعوت نامه های ادبی را ببینید. از حضور شما در ایران مجری سپاسگزاریم.


تقدیرنامه - سپاس نامه در مجموعه های همایش ، دولتی ،خصوصی ، انجمن ها،دانشگاه و مدارس

لوح تقدیر نمونه های زیبا  و کلاسیک   لوح سپاس با فونت زیبای نستعلیق  و قابل ویرایش

دعوتنامه ها ی ادبی در خصوص همایش ، دولتی ، انجمن ها ، دانشگاه و آموزش و دعوت نامه های عمومی

تبریکات  زیبا در مورد تولد ، تبریک تشرف به حج و عمره ، تبریک نوروز و سال نو ،  تبریک  اعیاد اسلامی

نامه های متفرقه نامه اداری و نامه های غیر رسمی و  نامه های تبلیغاتی با عنوان های متفاوت

سوگند نامه وکلا ، حقوق دان ها ، مهندسان  ، دانش آموزان و نمایندگان مجلس و رییس جمهور

آیین نگارش نامه های اداری طریقه  نوشتن نامه اداری ، متن ، عنوان و پیکربندی  نامه اداری  و امضا

بانک نامه های دادخواست (جدید) فرم های دادخواست و نامه های قضایی

نوروز نامه آیین نوروز در ایران و جهان ، آداب نوروز در شهر های مختلف ایران  به زودی

بانکاطلاعات قوانین کشور (جدید) قوانين كشور شامل تمام قوانين مصوبه، آيين نامه ها، تصويب نامه ها و آرا وحدت رويه جهت استفاده حقوقدانها ، قضاوت و عموم مردم

سوگ نامه متن اطلاعیه ترحیم سوگ ختم چهلم سالگرد وفات

نظرات  

 
+23 # عليرضا صلاحي ۱۳۹۰-۰۸-۳۰ ۱۶:۲۹
با سلام، درخصوص نامه‌نگاري موارد زيادي از شما ياد گرفتم. متشكرم
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+3 # شعله ۱۳۹۱-۰۴-۲۵ ۱۲:۵۳
متن هاي نامه و دادخواست هاي متفاوت در قسمت "دادخواست نامه ها " قرار داده شد. 200 نمونه از اين داد خواست ها را از اينجا و يا منوي بالا ببينيد .

iranmojri.com/taghdirnaame/complaints.html
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-4 # hasan ۱۳۹۲-۰۶-۱۱ ۰۸:۳۶
با سلام و خسته نباشید
مطالبتون فوق العاده کاربردی بود حظ کافی بردیم
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+4 # lمرمر ۱۳۹۰-۰۹-۱۱ ۲۰:۵۰
سایت شما جالب و منطبق با تمام اصول نگارش دستور زبان فارسی است.سپاسگزارم.
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+7 # lمرمر ۱۳۹۰-۰۹-۱۱ ۲۰:۵۱
lممنون
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+8 # عاطفه69 ۱۳۹۰-۱۰-۲۶ ۱۸:۰۵
با سلام
كاش يك نمونه روي سايت مي گذاشتيد
مطالب عالي اشت
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-2 # شعله ۱۳۹۱-۰۴-۱۱ ۱۳:۲۶
يك نمونه نامه روي اين صفحه قرار داده شد. اميدوارم مفيد باشد.
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+9 # قلم ۱۳۹۰-۱۱-۱۳ ۱۵:۳۹
سلام مهربونم.از مطالبت خیلی استفاده کردم.ممنون
موفق باشید
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+1 # تارا ۱۳۹۲-۱۰-۰۵ ۱۲:۰۱
با سلام.از ساییتتون ممنونم.واقعاکامل هستش

از زحمات شما بسیار متشکرم.
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+2 # Mansoor ۱۳۹۰-۱۱-۲۰ ۱۷:۱۲
با عرض سلام
خیلی استفاده کردم .
ولی ای کاش یک نمونه یا چند نمونه از نامه ها را می زاشتین
روی سایت
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+7 # eskar ۱۳۹۰-۱۲-۱۵ ۱۱:۰۵
با سلام
از نوشته هاتون واقعا استفاده کردم فقط کاش برای هر بخش یک نمونه بزارید با تشکر
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-3 # sahaar ۱۳۹۱-۰۱-۱۶ ۱۲:۳۳
مطالبتون خوبه اما نمونه بذارين تا جاي انتقادي نباشه
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
0 # شعله ۱۳۹۱-۰۱-۱۶ ۱۳:۱۲
براي ديدن نمونه لطفا بخش ششم : نشانی و قالب یک نامه اداری را ببينيد.

متشكرم
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-2 # شعله ۱۳۹۱-۰۴-۱۱ ۱۳:۲۸
يك نمونه گذاشته شد دوست عزيز. ممنون از انتقاد بجاي شما . خدا يارو ياورتان
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-5 # ثنا ۱۳۹۱-۰۱-۲۹ ۱۲:۱۷
با سلام، من در دبیر خانه همایش کار می کنم میشه لطفا چند نمونه نامه اداری برای من ارسال کنید، چون بعضی وقتها در نوشتن می مونم. مورد دیگر اینکه میشه یه نمونه نامه برای دانشگاه که قبلا همکاری داشته با همایش ولی کم بوده و می خوایم ازشون که امسال همکاری بیشتری داشته باشن بفرستید؟ لطفا؛ ممنون میشم خیلی
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-7 # مریم مرندی ۱۳۹۱-۰۲-۲۰ ۰۹:۲۴
سلام اگه امکانش هست چند نمونه نامه اداری بزارین. به عنوان یه پروژه واسه دانشگاه میخوام.
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
0 # شعله ۱۳۹۱-۰۲-۲۳ ۲۰:۴۶
با سلام

امکان انتشار نامه اداری با توجه به تنوع نامه ها و سوء تفاهم احتمالی مقدور نیست.

قالب نامه اداری موجود است که می توانید بدان رجوع نمایید. متشکرم
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
0 # عليرضا صلاحي ۱۳۹۱-۰۳-۰۱ ۰۸:۳۳
با سلام، ايميل‌هاي شما به صورت تكراري ارسال مي‌شود. در صورتيكه بخواهم خبرهاي جديد شما را بخوانم به كدام از قسمت سايت شما مراجعه كنم. با تشكر
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
0 # شعله ۱۳۹۱-۰۳-۰۱ ۱۰:۴۶
Quoting عليرضا صلاحي:
با سلام، ايميل‌هاي شما به صورت تكراري ارسال مي‌شود. در صورتيكه بخواهم خبرهاي جديد شما را بخوانم به كدام از قسمت سايت شما مراجعه كنم. با تشكر

سلام. شما گزينه " من را از تغييرات با خبر كن " را تيك زده ايد و سيستم به طور اتوماتيك بعد از هر پيام در اين قسمت شما را با خبر مي نمايد. در يكي از ايميل ها شما گزينه ارسال را حذف نماييد.
براي استفاده از آخرين مطالب شما مي توانيد از آی اس اس صفحه اول سايت بهره ببريد . البته سعي مي شود ما‍ژول آخرين مطالب در صفحه اول قرار گيرد. با سپاس از شما
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
0 # ججعفری ۱۳۹۱-۰۴-۲۶ ۱۳:۴۳
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+2 # ارژنگ آبانی ۱۳۹۱-۰۴-۰۲ ۲۲:۱۳
با سلام
ازمطالب ادبی شما بهره فروان بردیم.
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+5 # ebrahim karamnejad ۱۳۹۱-۰۵-۰۳ ۱۰:۰۱
خیلی خوب بود
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-1 # رضا.w ۱۳۹۱-۰۵-۰۹ ۱۱:۲۴
با سلام
میخواستم بدونم فرق بین عطف و پیرو در چی ممنون میشم سری جوابمو بدید .
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-1 # شعله ۱۳۹۱-۰۵-۰۹ ۱۱:۴۱
Quoting رضا.w:
با سلام
میخواستم بدونم فرق بین عطف و پیرو در چی ممنون میشم سری جوابمو بدید .

عطف نامه اي است كه براي شما از يك واحد ارسال شده است و شما بدان رجوع مي كنيد و پيرو ناامه اي است كه خودتان قبلا ارسال كرده ايد و بدان ارجاع مي دهيد
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+2 # محسن2012 ۱۳۹۱-۰۵-۰۹ ۲۳:۴۶
خیلی عالی بود
ممنون
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-1 # یاسین اس ۱۳۹۱-۰۵-۲۵ ۲۳:۵۷
س خیلی بوداگه چندتانمونه بذاریدممنون میشم
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-1 # محمد.. ۱۳۹۱-۰۶-۱۰ ۱۲:۱۱
با سلام.من میخواستم اکز ممکنه نمونه ای از یک نامه درخواست رسمی جهت همکاری با یک شرکت بین المللی در زمینه پخش محصولاتشان عنایت بفرمایید.
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+3 # سعادتلوآنلاین ۱۳۹۱-۰۷-۰۴ ۱۵:۱۶
خیلی ممنون
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+3 # وحید چکا ۱۳۹۱-۰۷-۱۵ ۲۱:۵۸
باسلام.ممنون ازمطالب شمااستفاده کردیم لطفاچندنمونه بزارید.باتشکر
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-1 # فرشید aria ۱۳۹۱-۰۷-۲۸ ۱۳:۱۴
سلام
میشه نامه ای برای رییس دانشگاه بنویسید که مثلا با انتقالی دانشجوها از شهر مقصد به محل زندگی موافقت کنه .
سپاس بانو علومی

پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-1 # شعله ۱۳۹۱-۰۷-۲۸ ۱۴:۲۰
آقای فرشید لطفا به مجموعه نامه های متفرقه بروید و قالب نامه زیر را ویرایش نمایید.

درخواست از مدیر کل برای بورسیه تحصیلی/ادبی

پیوند علم و ایمان و محصول مبارک آن که Read more: iranmojri.com/.../...
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-2 # daryoosh.m ۱۳۹۱-۰۸-۰۵ ۱۰:۵۷
استاد شیرین سخن و نغز گفتار سرکار خانم فریبا علومی یزدی

ضمن ابراز تشکر وقدر دانی از زحمات سرکار عالی در جهت اشاعه فرهنگ و تعلیم فرزندان این مرزوبوم بویژه ادبیات جاودانه ی ایران که حاصل عقل و ذوق و هنر و حکمت بسیاراست وبا ستارگان علم و ادبی همچون جنابعالی به تعالی میرسد.

پس از مطالعه متون وبرسی لوح ها وتقادیر نوشته شده احساس کمبود در بخش صنعت نفت به وضوح مشاهده گردید .

لذا از محضر گرامیتان تقاضا دارم درصورت امکان مطالبی در خصوص تقدیر ولوح سپاس در بخش صنایع پتروشیمی را مورد عنایت بیشتر قرار دهید.

و من التوفیق و التکلان
daryoosh .m
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-1 # حدیثه ۱۳۹۱-۱۱-۲۳ ۱۲:۱۸
با سلام.
واقعا از مطالب مفیدی که در اختیار ما گذاشتید ممنون هستم.
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+1 # م.ن ۱۳۹۲-۰۵-۱۱ ۱۶:۳۸
با سلام
لطفا یک نمونه درخواست انتقال دانشجویی نیز به نمونه های بالا اضافه کنید
ممنون
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+2 # طلا ۱۳۹۲-۰۵-۱۱ ۱۶:۴۱
با سلام
لطفا یک نمونه درخواست انتقال دانشجویی هم به موارد بالا اضافه کنید
با تشکر
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+1 # حسین اداری ۱۳۹۲-۰۷-۱۰ ۱۱:۳۹
با سلام و تشکر از سایت خوبتون.
لطف کنید چند تذکر نامه یا اخطار به کارمندان ادارات هم بزارین. مثلاً دو کارمند با هم درگیر شدن؟
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+1 # بتی بتی ۱۳۹۲-۰۸-۱۴ ۲۳:۰۳
با سلام و خسته نباشید
یه زحمت براتون داشتم
می شه لطف کنید یه نامه واسه فرمانداری در جهت اینکه دستور بدن که اجازه بدن به ما در جهت زدن یه پشخوان خدماتی
واسم بنویسید خیلی فوری
شرمندتون می شم
باسپاس
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-2 # پری ۱۳۹۲-۰۸-۱۶ ۰۱:۲۱
باسلام من نامه درخواست شغل برای مدیر ی نوشتم ،گفتند اگر امضاء استاندار،فرماندار،امام جمعه وشورای شهر زیر اون باشه و درخواستو تأیید کنند بهتره لطفا کمکم کنید چطور بنویسم ممنونن میشم.
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+1 # farhan ۱۳۹۲-۱۰-۱۰ ۱۲:۰۵
درود
سپاس و خسته نباشید برای جمع آوری مطالب بسیار گوهر بارتان .
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-1 # فرهد ۱۳۹۲-۱۰-۱۰ ۲۰:۲۶
با سلام
ازمطالب ادبی شما بهره فروان بردیم.
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+1 # رز ۱۳۹۲-۱۲-۱۸ ۱۲:۴۸
سلام لطفا چند نامه در ارتباط با جلب نظرمدیریت شرکت با توجه به عملکرد خوب کارمند (از طرف کارمند به مدیر)اضافه کنید.

با سپاس
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+1 # شیدا ۱۳۹۲-۱۲-۱۸ ۲۱:۳۱
سلام فقط میخواستم در مورد نامه تخفیف درشهریه دانشگاه میخوام لطف کنید بذازید برام تشکر
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
0 # بد شانس ۱۳۹۳-۰۱-۱۴ ۱۵:۵۵
نمونه نامه درخواست کار به قوه قضاییه می خوام تو رو خدا بذارین.
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+2 # neghar ۱۳۹۳-۰۳-۱۰ ۱۱:۳۲
سلام
واقعا ممنون از مطالبتون
یه سوال دارم اگه لطف کنین هر چه زودتر پاسخ بدین.
اگر مخاطبمون یه خانم بودن،در انتهای نامه باید گفت "سرکار" یا "جنابعالی" یا ...
لطفا راهنمایی کنین.
"لذا ضمن تشکر از حسن توجه سرکار، تقاضای حداکثر حمایت و همکاری را دارم."
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-1 # شعله ادمین ۱۳۹۳-۰۴-۱۰ ۰۱:۳۹
با سلام . سرکار عالی یا جناب عالی هر دو درست است ولی سرکار عالی بیشتر استفاده می شود.
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
0 # امیلیا ۱۳۹۳-۰۵-۲۸ ۱۸:۵۱
بسیار ممنون و متشکر. خیلی استفاده بردم. همیشه موفق و مؤید باشید.
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+1 # مریخیان ۱۳۹۳-۰۶-۱۶ ۰۸:۰۵
مطالب بسیار مفید و کاربردی بود . با سپاس
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+1 # سهیلا ۱۳۹۳-۰۷-۲۰ ۰۷:۴۵
سلام
مطالب بسیار عالی هستند .لطفا" نمونه نامه های اداری ودرخواستی بیشتری روی سایتتان بگذارید. متشکرم
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
+1 # علی شاه حسینی بیمه ۱۳۹۳-۰۸-۱۲ ۰۰:۴۳
با سلام و ادب خدمت جنابعالی بسیار مفیدبود در صورت امکان چند نمونه از نامه بازاریابی از طرف نمایندگی به بیمه گذاران جهت جذب آنها و آشنایی با بیمه نامه های خود به اشتراک بگذارید واقعا یه معضل بزرگی برای نمایندگان بیمه است.خیلی استقبال میشه بازم ممنون از بابت همه لطفی که دارین.
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
0 # شعله ادمین ۱۳۹۳-۰۸-۱۲ ۰۲:۵۸
باسمه تعالی

همکاران محترم/ مدیر محترم مهد کودک ............/ مدیر آموزشگاه ............

سلام علیکم

بدین وسیله به اطلاع جناب عالی می رساند همزمان با/ میلاد فرخنده حضرت صدیقه کبری (س)/ همزمان با بزرگداشت روز معلم / فروشگاه اینترنتی ...................... افتتاح شد.

این فروشگاه اینترنتی با بهره مندی از کاملترین مجموعه ..................... مطمئن ترین و آسانترین شیوه خرید را برای شما همشهریان عزیز فراهم نموده است.

شایان ذکر است با خرید ........... ریال از این فروشگاه شما علاوه بر شرکت در قرعه کشی سالیانه مشمول تخفیف 10% می شوید . این فروشگاه با به کارگیری فنون مشتری مداری ، همیشه رضایت مشتریان راسرلوحه خویش قرار خواهد داد.

امید است در راستای گسترش تجارت الکترونیک توانسته باشیم خدمتی نوین به شما همکاران/همشهریان بزرگوار ارائه نماییم .

ضمن دعوت از شما به بازدید از این فروشگاه در لینک زیر ، خواهشمند است ؛ برای جلب رضایت بیشتر شما نظرات خود را با مدیر سایت و از طریق 091200843 و یا ایمیل ..................مطرح نمایید.
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
-1 # شعله ادمین ۱۳۹۳-۰۸-۱۲ ۰۲:۵۹
( الهی قو علی خدمتک جوارحی )

تن زنده والا به ورزندگی است که ورزندگی مایه ی زندگی است
به ورزش گرای و سرافراز باش که فرجام سستی، سرافکندگی است
ز ورزش میاسای و کوشنده باش که بنیاد گیتی به کوشندگی است

مدیر مدبر مهد کودک/ دبستان/ راهنمایی/ دبیرستان/ هنرستان/ آموزشگاه ...........................

جناب آقای .........................../ سرکار خانم .............................

آشنایی دانش آموزان و دانش پژوهان با برنامه ها و روش های مختلف فعالیت های حسی و حرکتی، نه تنها سبب کنش های ذهنی آنها می گردد، بلکه موجبات نشاط روانی و سرزندگی، تقویت اعتماد به نفس، بهداشت روانی، شکل گیری خودپنداری مثبت می شود. ورزش وسیله ای مهم برای ارتقای سطح زندگی اجتماعی - اقتصادی کودکان و نوجوانان بوده است و تسهیل پیشرفت تحصیلی را موجب می گردد.

باشگاه ورزشی ....................... بسی مفتخر است، جهت برگزاری کلاس های ورزشی و عضویت دانش آموزان آن موسسه ، همکاری گسترده و ارزنده داشته باشد.
شایان ذکر است، این باشگاه دارای امکانات ویژه ای .................... و تخفیف خاص ..........................
منتظر قدوم شما هستیم و گام های باصفایتان را ارج می نهیم.

آدرس باشگاه : ...................................
تلفن: .................................
پاسخ | Reply with quote | نقل قول
 
 
 
 
 

1000 تقديرنامه به قلم فريبا علومي

تقدیر در همایش،کنفرانس،جشنواره،سمینار،گردهمایی

image Less... image More...

تقدیر و تشکر روزهای ملی، روزهای جهانی

image Less... image More...

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی

image Less... image More...

تقدیر و تشکر در شرکت های خصوصی و انجمن ها

image Less... image More...

تقدیر و تشکر برای دانشجویان،دانشگاهیان

image Less... image More...

تقدیر و تشکر از دانش آموزان،معلمان،آموزش و پرورش

image Less... image More...

 
 
 
 
 
 

اندروید بانک تقدیر نامه فریبا علومی یزدیبرای دریافت و دانلود اندروید بانک تقدیرنامه روی عکس مقابل کلیک کنید.


نیم قرن تجربه را به ارمغان آورده ایم .


بانک تقدیرنامه و نامه های اداری محصول جدید شرکت بانوی سخن پارس هم اکنون در بازار اندروید.


همیشه و برای یکبار بهترین کلمات و سخنان زیبا را  از گنجینه ارزشمند بانک تقدیر نامه فریبا علومی یزدی به همراه داشته باشید.


با سخنان ارزشمند ؛ همیشه و در بین جمع  بدرخشید آنچنانکه شایسته آنید. شما شایسته تجلیل هستید. 

بانک تقدیر نامه هدیه بانوی سخن به اندیشمندان و ادب دوستان


 اندروید دبیرخانه مجازی درخواست نامه های اداریمحصول جدید ایرانمجری : اپلیکیشن سفارش نامه اداری : ایرانمجری مسنجر

 

این برنامه یک نرم‌افزار «سفارش نامه» برای تلفن های هوشمند است که توسط شزکت ایران مجری ساخته شده. با نصب نرم افزار سفارش نامه و دسترسی به اینترنت می توانید توسط موبایلتان به کارشناسان ما در ایران مجری سفارش دهید تا نامه های مورد نیاز شما را برایتان آماده کنند و از طریق Email، SMS، Fax، Viber و WhatsApp برای شما ارسال کنند.

توجه: این برنامه با اتصال به اینترنت کار می کند.


سفارش نامه اداری

برای آشنایی با این محصول می توانید اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت و دانلود ایرانمجری مسنجر (دبیرخانه مجازی ایرانیان ) روی گوشی و تبلت اندروید خود اینجا را کلیک کنید.

 

ایران مجری همراه مجریان ، سخنوران و روابط عمومی ها