gototopgototop

ایران مجری

 
 
بانک تقدیر نامه دانلود لوح تقدیر کلاسیک

به صفحه بانک تقدیر نامه - دعوت نامه های ادبی و سوگند نامه های فریبا علومی یزدی خوش آمدید.

ذلک فضل من الله و کفی بالله علیما 70 نسا

چنین فضل ازسوی یکتا خداست           که داناییش بس همه خلق راست


ترغیب شما فرهیختگان با صفا و تحریض شما فرزانگان باوفا  که صحیفه ی حال ازفروغ  رویتان  جمال گیرد  و بضاعت افضال سخن بر حسن فکر و کارتان  کمال  پذیرد ، حامل و باعث آن گردید که بنا به سفارش عزیزان در  موضوعات مختلف ، بانک تقدیرنامه  فراهم  آید .

وزن بودن ، شوق آموختن ، شور زندگی ، درک هستی ، تدبیر کار و بالاخره سپیدی کمال  از اهداف شاخص گردآوری بانک تقدیرنامه است که امیدوارم مورد قبول اصحاب علم ، اشخاص فضل و ارباب قلوب قرارگیرد.

همتم بدرقه ی راه کن ای طایر قدس             که دراز است ره مقصد و من نوسفرم


مجری مایلم بیشتر در مورد فریبا علومی یزدی بدانم.
ایران مجری دوست روابط عمومی ها

بانوي سخن ايران

| تقدیرنامه ها-سپاس نامه ها
| دعوت نامه ها
| نامه هاي متفرقه
| تبریکات
| سوگند نامه ها
| خدمات باشگاه ایرانمجری
http://iranmojri.com/taghdirnaame/complaints.html
 
 
 
 
 
 

نمونه های زیبا و کلاسیک لوح تقدیر ایران مجری

لوح تقدیر شهید و بنر یادواره شهدا

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 49
بدخوب 

برای استفاده مخاطبان عزیز ایران مجری  ده قالب بسیار زیبا را در سایت قرار دادیم تا با انتخاب لوح مورد نظرتان بتوانید از آنها استفاده شایان را ببرید.

برای استفاده از قالب تقدیر نامه ابتدا فونت ایران نستعلیق "IranNastaliq " را از اینجا دانلود کنید تا متن تقدیر نامه را به صورت نستعلیق ببینید.

سپس  از قالب ها ی زیر یکی را انتخاب نموده و متن تقدیر نامه را از پست دلخواه کپی نمایید و در داخل قالب قرار دهید و فونت آن را تنظیم نمایید.

بنر یادواره شهدابنر 6x4 متر مربع با لایه باز و در هشت رنگ تقدیم به خانواده های معظم شهدا تقدیمی از طرف فریبا علومی یزدی

بنر و  لوح تقدیرنامه شهید کلیک کنید

برای دریافت فایل چاپ بنر با ما تماس بگیرید.

لوح تقدیر و سپاس مدل مهرپادین

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 97
بدخوب 

برای استفاده مخاطبان عزیز ایران مجری  ده قالب بسیار زیبا را در سایت قرار دادیم تا با انتخاب لوح مورد نظرتان بتوانید از آنها استفاده شایان را ببرید.

برای استفاده از قالب تقدیر نامه ابتدا فونت ایران نستعلیق "IranNastaliq " را از اینجا دانلود کنید تا متن تقدیر نامه را به صورت نستعلیق ببینید.

سپس  از قالب ها ی زیر یکی را انتخاب نموده و متن تقدیر نامه را از پست دلخواه کپی نمایید و در داخل قالب قرار دهید و فونت آن را تنظیم نمایید.

لوح تقدیر و سپاس مدل مهرپادین


 

لوح تقدیر و سپاس مدل مهربرزین

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 83
بدخوب 

برای استفاده مخاطبان عزیز ایران مجری  ده قالب بسیار زیبا را در سایت قرار دادیم تا با انتخاب لوح مورد نظرتان بتوانید از آنها استفاده شایان را ببرید.

برای استفاده از قالب تقدیر نامه ابتدا فونت ایران نستعلیق "IranNastaliq " را از اینجا دانلود کنید تا متن تقدیر نامه را به صورت نستعلیق ببینید.

سپس  از قالب ها ی زیر یکی را انتخاب نموده و متن تقدیر نامه را از پست دلخواه کپی نمایید و در داخل قالب قرار دهید و فونت آن را تنظیم نمایید.

لوح تقدیر کلاسیک ایران مجری 

لوح تقدیر و سپاس مدل مهرآوه

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 50
بدخوب 

لوح تقدیر و سپاس مدل مهراوه

برای استفاده مخاطبان عزیز ایران مجری  ده قالب بسیار زیبا را در سایت قرار دادیم تا با انتخاب لوح مورد نظرتان بتوانید از آنها استفاده شایان را ببرید.

برای استفاده از قالب تقدیر نامه ابتدا فونت ایران نستعلیق "IranNastaliq " را از اینجا دانلود کنید تا متن تقدیر نامه را به صورت نستعلیق ببینید.

سپس  از قالب ها ی زیر یکی را انتخاب نموده و متن تقدیر نامه را از پست دلخواه کپی نمایید و در داخل قالب قرار دهید و فونت آن را تنظیم نمایید.

لوح تقدیر کلاسیک ایران مجری

لوح تقدیر و سپاس مدل مهرآزاد

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 50
بدخوب 

برای استفاده مخاطبان عزیز ایران مجری  ده قالب بسیار زیبا را در سایت قرار دادیم تا با انتخاب لوح مورد نظرتان بتوانید از آنها استفاده شایان را ببرید.

برای استفاده از قالب تقدیر نامه ابتدا فونت ایران نستعلیق "IranNastaliq " را از اینجا دانلود کنید تا متن تقدیر نامه را به صورت نستعلیق ببینید.

سپس  از قالب ها ی زیر یکی را انتخاب نموده و متن تقدیر نامه را از پست دلخواه کپی نمایید و در داخل قالب قرار دهید و فونت آن را تنظیم نمایید.

فونت ایران نستعلیق  نمونه بسیار زیبا لوح تقدیر  تشکر


 

لوح تقدیر و سپاس مدل مهرآذین

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 78
بدخوب 

برای استفاده مخاطبان عزیز ایران مجری  ده قالب بسیار زیبا را در سایت قرار دادیم تا با انتخاب لوح مورد نظرتان بتوانید از آنها استفاده شایان را ببرید.

برای استفاده از قالب تقدیر نامه ابتدا فونت ایران نستعلیق "IranNastaliq " را از اینجا دانلود کنید تا متن تقدیر نامه را به صورت نستعلیق ببینید.

سپس  از قالب ها ی زیر یکی را انتخاب نموده و متن تقدیر نامه را از پست دلخواه کپی نمایید و در داخل قالب قرار دهید و فونت آن را تنظیم نمایید.

لوح تقدیر و سپاس مدل مهرآذین


 

لوح تقدیر و سپاس مدل مهرآمین

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 73
بدخوب 

برای استفاده مخاطبان عزیز ایران مجری  ده قالب بسیار زیبا را در سایت قرار دادیم تا با انتخاب لوح مورد نظرتان بتوانید از آنها استفاده شایان را ببرید.

برای استفاده از قالب تقدیر نامه ابتدا فونت ایران نستعلیق "IranNastaliq " را از اینجا دانلود کنید تا متن تقدیر نامه را به صورت نستعلیق ببینید.


سپس  از قالب ها ی موجود یکی را انتخاب نموده و متن تقدیر نامه را از پست دلخواه کپی نمایید و در داخل قالب قرار دهید و فونت آن را تنظیم نمایید.

تنها سه دقیقه دیگر لوح تقدیر شما آماده است.


لوح تقدیر کلاسیک ایران مجری 

لوح تقدیر و سپاس مدل مهرناز

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 51
بدخوب 

برای استفاده مخاطبان عزیز ایران مجری  ده قالب بسیار زیبا را در سایت قرار دادیم تا با انتخاب لوح مورد نظرتان بتوانید از آنها استفاده شایان را ببرید.

برای استفاده از قالب تقدیر نامه ابتدا فونت ایران نستعلیق "IranNastaliq " را از اینجا دانلود کنید تا متن تقدیر نامه را به صورت نستعلیق ببینید.

سپس  از قالب ها ی زیر یکی را انتخاب نموده و متن تقدیر نامه را از پست دلخواه کپی نمایید و در داخل قالب قرار دهید و فونت آن را تنظیم نمایید.

لوح تقدیر کلاسیک ایران مجری

 

 
 
 
 
 
 

اندروید بانک تقدیر نامه فریبا علومی یزدیبرای دریافت و دانلود اندروید بانک تقدیرنامه روی عکس مقابل کلیک کنید.


نیم قرن تجربه را به ارمغان آورده ایم .


بانک تقدیرنامه و نامه های اداری محصول جدید شرکت بانوی سخن پارس هم اکنون در بازار اندروید.


همیشه و برای یکبار بهترین کلمات و سخنان زیبا را  از گنجینه ارزشمند بانک تقدیر نامه فریبا علومی یزدی به همراه داشته باشید.


با سخنان ارزشمند ؛ همیشه و در بین جمع  بدرخشید آنچنانکه شایسته آنید. شما شایسته تجلیل هستید. 

بانک تقدیر نامه هدیه بانوی سخن به اندیشمندان و ادب دوستان