دعوت نامه افطار همراه با سمینار آموزشی (5)

دعوت نامه عمومی،مذهبی،قرآنی،دینی،شهدا،افطار رمضان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

ربّنا تقبل منّا انّک انت السمیع العلیم

که فرمای از ما قبول ای حکیم            همانا تو هستی سمیع و علیم

همکار ارجمند/دوست ارزشمند/.................................

 

حریم دل بیارایید و آغوش باز کنید که ایام عاشقی رسید ، همنشینی با سحر و هم آوایی با افطار  روح را می پالاید و جسم را می آراید.به شمیم بهشت ، حال اهل دل و دعا لطیف می رود ، و به رودابه ی رحمت جان اصحاب ندبه و توبه سبک بال می شود.

 هم اکنون ما میهمان خانه ی دوست هستیم. اذن دخول در محفل انس و معنویت مبارک بادتان.

حضور سرشار از لطف و لطافت و آکنده از کرامت و عنایت جناب عالی در سمینار .......................................... با رویکرد  معرفی محصولات جدید ......................... همراه با ضیافت افطار ، مزید مسرت است.

روابط عمومی شرکت ......................

فریبا علومی یزدی