دعوت نامه ی محفل انس با قرآن از فریبا علومی یزدی

دعوت نامه عمومی،مذهبی،قرآنی،دینی،شهدا،افطار رمضان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

هذابیان للنّاس وهدی وموعظه للمتّقین

بیانی است برمردم آیات ما                  که برعامه ی خلق شد رهنما
هم از  بهر  افراد  پرهیزکار                   در آن پند و اندرز  شد  آشکار

مدیر/رییس/مدیر کل/ برادر/خواهر  بزرگوار ...........................

محفل انس با قرآن ، فرصت ارزشمندی است تامشتاقان و شیفتگان قرآن ، ضمن خودسازی و بهره گیری ازفیض لایتناهی قرآن کریم وآشنایی بیشتر با کرانه های پیدا و ناپیدای معارف قرآن مجید، خویشتن را برای حضور سازنده و ارزنده درعرصه ی اجتماعی ، بویژه فعالیت های علمی و پژوهشی، آماده ومهیا نمایند.


بدین وسیله ،ازحضور معرفت ظهور حضرت عالی دعوت می شود ، در محفل انس با قرآن که حفل فحول است و جمع اهل عقول، باحضور قاریان برجسته ی بین المللی و نماینده ی محترم ولی فقیه دراستان و دیگر اشخاص فضل و ارباب کرامت و عنایت ; جهت دست یابی به کنه حقیقت و حاق واقعیت قرآنی ; با واصلان و جرعه نوشان حقایق آسمانی همراه و همگام شویم .

 

امیداست باقرائت کتاب آسمانی و تعمیق شناخت قرآنی جامعه بشری و درک و فهم درست آموزه های قرآنی، افق آینده ی زیست انسانی درایران و جهان ، بیش از پیش روشن و نویدبخش حیات طیبه در جامعه ی جهانی موعودباشد.

اللهم نوّرقلوبنابالقرآن، وزیّن اخلاقنابالقرآن ، واصلح امورنابالقرآن

 

 

باتقدیم احترام فریباعلومی یزدی