سوگند نامه فعّالان حوزه ی فرهنگ و هنر

سوگند نامه های رسمی و عمومی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

بسم الله الرحمن الرحیم

ما ‏ فعّالان حوزه ی فرهنگ و هنر ‏ با ایمان ‏ به راهی که در پیش داریم ‏ در پیشگاه قرآن مجید قسم یاد می کنیم که :‏ حافظ دست آوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی ‏ و آرمان مقدس شهدای عزیز بوده ‏ و قلم را ‏ جز در راه ارزشهای الهی ‏ برای سعادت و نیک بختی انسانها ‏ به کار نگیریم ‏ . ما قسم یاد می کنیم ‏ که اخلاق را پاس داشته ‏ در نقد منصف ‏ و برای همدلی و  محبت ‏ و وحدت هر چه بیشتر ‏ از هیچ تلاشی ‏ دریغ نکنیم ‏.