متن تبریک تولد مدیراز فریبا علومی یزدی

تبریکات ، تبریک نوروز، تولد ، انتصاب ، حج
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

 متن تبریک تولد مدیر

شب میلاد تو خورشید شکفت

تو شکفتی و همان دم  چون گل  ، همه لبخند زدند

 

شاخه شادی میلاد تو را،

به دل غم زده پیوند زدند.

 مدیر مدبّر جناب آقای ........................

سالروز  میلاد خجسته  حضرت عالی فرخنده باد .

امیدوارم همواره گل وجودتان بر شاخسار حیات جلوه گر باشد.

مولود مسعود بهر شما                 بس مبارک بود چو فَرّ هما