تبریک به مدیر برای مراسم معارفه به قلم فریبا علومی یزدی

تبریکات ، تبریک نوروز، تولد ، انتصاب ، حج
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

ان فضله کان علیک کبیرا

که فضل خدا هست برتو زیاد                  مبرهیچ گاه لطف ایزد ز یاد

 حضور  تلاش ظهور / محبت ظهور /  مدیر مدبّر/ جناب آقای .........................
انتصاب شایسته و بایسته ی حضرت عالی به عنوان ریاست محترم سازمان...........................  استان ............. سرچشمه ی زلال لطف حضرت  دوست است که بسیار باعث مسرت و خشنودی است.

 

 به گواهی آگاهی و کمال خواهی و به پشتوانه ی آشنایی و دانایی شما در امر کارگشایی و نیک رآیی و نظر به اطمینان خاطر و  اعتماد  وافر نسبت به توانمندی های علمی و مدیریتی که محصول تدبیر مدبرانه و مدیریت کارگشایانه ی حضرت عالی درحوزه ی  سازمانی  ...................... بوده است به رسم ارادت و اخلاص و درکمال امتنان و افتخار این منصب خطیر  را به محضر شریفتان تبریک و  تهنیت عرض (می نمایم/ می نماییم) و  از جهاندار جان آفرین جهانی مشحون  از عزت و عظمت و توفیق و موفقیت مسالت دارد.

فریبا علومی یزدی


ایران مجری/ بانک تقدیرنامه / تبریکات:

 چند نمونه متن پیام تبریک انتصاب به قلم فریبا علومی یزدی نمونه دوم

متن پیام تبریک انتصاب به مدیر به قلم فریبا علومی یزدی

تبریک به منتخبان مردم در شورای شهر و روستابه قلم فریبا علومی یزدی