دعوت نامه از کاروان راهیان نور از استادان دانشگاه

دعوت نامه ویژه دانشجویان،دانشگاهیان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

بیا و باغ امید مرا بهاری کن                                بهار را به رگ شاخسار جاری کن
فضای سرد و سیاه سکوت سنگین را                  به یک نگاه، پر از نغمه ی قناری کن
بیا و دامن این دشت خشک و سوزان را              ز اشک شوق، صفا بخش و آبیاری کن
نیاز نیست که بیگانه یار من باشد                      تو یار باش در این روز گار و یاری کن


استاد فهیم و فرزانه، سرکار خانم/ جناب آقای ...........................

نسیم نوروز با عطر شکوفه های رنگارنگ آمدن بهار را نوید می دهد  و بهار با تمام طراوت و زیبایی از راه می رسد؛ راهیان نور همگام و همراه با بهار دل انگیز و دوستانی چون گل، بی ریا چون شبنم؛ قصد عزیمت به دیار عاشقان دارد.
همسویی و همنوایی شما در این سفر سیاحتی - زیارتی، بر شکوه سفر می افزاید. پس با گام های باصفا و حضور خالصانه ی خود سرافرازمان فرمایید.


مایه ی خوش دلی آنجاست  که دلدار آنجاست                           می کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم


تاریخ حرکت: .......................

ساعت حرکت: ....................

محل حرکت:    ....................


دعوت نامه استاد دانشگاه جهت مراسم معارفه دانشجویان/ادبی

دعوتنامه برای دعوت از معتمدین و ریش سفیدان برای بازدید از دانشگاه و پروژه ها