متن سپاس جهت حضور سخنران در همایش-جشنواره

تقدیر و تشکر از دانش آموزان،معلمان،آموزش و پرورش
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

متن سپاس جهت حضور سخنران در همایش-جشنواره

 

به نام خدا

 

«و من شَکَر فانّما یشکُرُ لِنفسه»

 

سرور گرانقدر .............................................

با سپاس از تلاش صادقانه و برنامه ی علمی ارزشمندتان در ...... همایش/کنفرانس

/کنگره.................. ، به حکم ادب و به رسم یاد بود این لوح تقدیر ، تقدیم حضورتان

می گردد.بی تردید از تجارب ارزنده آن سرور گرامی در امر ارتقاء دانش ...............

بهره مند،بوده و خواهیم بود.

سلامتی و بهروزی آن بزرگوار را از خداوند سبحان خواهان و خواستاریم.

 

رییس همایش .................                                    دبیر همایش ..................

../ماه/سال

 

فریبا علومی  یزدی

مرداد89