تقدیر نامه جهت برگزیدگان جشنواره تعاونی های برتر

تقدیر و تشکر از دانش آموزان،معلمان،آموزش و پرورش
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

«الهی من لی غیرک»

با عنایت به جهت گیری سیاست های جاری کشور مبنی بر کاهش تصدی گری دولت و توسعه ی مشارکت های مردمی ، نقش موثر بخش تعاونی در ایجاد اشتغال توام با عدالت اجتماعی به طور برجسته ، تجلی می یابد.تشکلهای تعاونی علاوه بر توزیع یکنواخت تر ثروت می توانند فراهم کننده ی فرصتهای شغلی پایدار بوده و از لحاظ سازو کار ، ضوابط ویژه و منحصر به فرد بودن خود می توانند ضمن مبادرت به فعالیتهای اقتصادی ، ضامن برابری و عدالت اجتماعی باشند.

 

 
مدیر ارجمند سرکار خانم /جناب آقای...............................

با توجه به تلاشهای مستمر جناب عالی در حوزه ی اشاعه ی تعامل و مشارکت هماهنگ بین اقشار مختلف جامعه ، امکان فعال ساختن ظرفیتهای بالقوه و استفاده ی مطلوب از فرصتها برای بهره وری در عرصه های گوناگون و شکوفایی استعدادهای ملی و منطقه ای با توجه به پتانسیل های موجود ، برنامه ریزی دقیق ،بهره گیری از روشهای نوین مدیریتی و شناسایی استعدادها در راستای دسترسی به اهداف کلان با همت مضاعف و کار مضاعف در بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور به طور مفید و موثر ایفای نقش نموده اید ; زیبنده ترین مراتب تقدیر و تشکر را محضر آن تعاونی منیع و شریف ابراز می نماید.

با امید به اینکه توسعه و ترویج فرهنگ تعاون و مشارکت مردمی ترغیب فعالیت های جمعی ودر راستای تجمیع سرمایه های اندک به ویژه در میان اقشار تحصیلکرده ی جویای کار و ایجاد اشتغال پایدار به عنوان یکی از روءوس اصلی برنامه ها لحاظ گردد.از حضرت رب العزّه حاضعانه برای آن گرانمایه جهت مسوولیتهای سترگ و ایفای نقشهای شگرف همراه و همگام با کامیابی و بهروزی مسالت دارد.

 


امضاء .............................
فریبا علومی یزدی