تقدیر نامه جهت حضور سخنران لبنان درهمایش (مهر مقاومت)

تقدیر و تشکر از دانش آموزان،معلمان،آموزش و پرورش
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

(و من شکر فانما یشکر لنفسه )

قلوب اَهل الحُبّ تحنُ لبعضها/ واِن باعدتها الاَوطان و الزَّمن

قلوب اهل محبت بود به هم نزدیک/ اگر چه دور ز شهر و دیار یکدیگرند

فرهیخته ی ارجمند

جناب آقای/ سرکار خانم ............................


حضور نقش آفرین و اثربخش حضرت عالی به عنوان سخنران  در همایش بین المللی " مهر مقاومت " که به مناسبت دومین سالگرد سفر رییس جمهور خدمتگزار و عدالت گستر ایران به کشور مقاومت و ایستادگی لبنان بوده و با هدف گرامیداشت خاطره ی سرشار از محبت و عاطفت ملت غیور آن دیار در استقبال از جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و تجلیل از ملت و دولت شجاع و عزیز جمهوری لبنان و انعقاد سند خواهر خواندگی شهر دزفول با شهر صور لبنان در تاریخ ...... مهرماه ........... برگزار گردیده را ارج می نهیم.

رجای واثق داریم با همفکری، همسویی  و همگرایی جهت پیشرفت و توسعه ی موضوعات  فرهنگی و اجتماعی دو کشور گام های موثر، مطلوب و سازنده ای برداریم.

بیا که چاره ی ذوق حضور و نظم امور                       به فیض بخشی اهل نظر توانی کرد

 و من التوفیق و التکلان

..........................
دبير همايش بين المللي مهر مقاومت