تقدیر از دانش آموز- همکار آموزش و پرورش

تقدیر و تشکر از دانش آموزان،معلمان،آموزش و پرورش
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

تقدیر از دانش آموز فرهیخته از یک خانواده فرهنگی همکار آموزش و پرورش به قلم فریبا علومی یزدی

العلمُ یُرشِدکَ والعملُ یبلُغُ بک الغایة

دانش تو را راهنمایی می کند و عمل تو را به مقصد می رساند     حضرت علی (ع)


دانش آموز ممتاز/ موفق/ برگزیده   .................................

 اهتمام به دانش اندوزی به همراه تربیت اسلامی  ، هماهنگ با فطرت خداجوی آدمی و قرین با دین باوری و ایمان است و دوبال پیشرفت و تعالی آدمی را به همراه دارد.


موفقیت پرآفرین و بر دلها شیرین شما در سال تحصیلی.............. نشانه ای از تربیت و تعلیم صحیح و الگوی یک خانواده ی فرهنگی است و این الگو نوید بخش  گسترش تعلیم و تربیت توامان و یاد آور شوروشوق  و  جوشش وکوشش بی وقفه و مداوم شماست.

از اینکه با درایت و بصیرت و تلاش مداوم و مستمر در ناحیه ی/منطقه ی / کلاس/ آموزشگاه /............................  ، مجدانه و ظفرمندانه به کسب رتبه ی .............................. نایل امده اید؛ این موفقیت را تبریک  عرض نموده و در کمال شادمانی ، سرافرازی و سربلندی این لوح تقدیر تقدیم شما دانش آموز فرهیخته می گردد.

از حضرت علیم آرزومندم ؛ تا با نیرویی فعال ، خلاق ، امیدوار و مسوول ، همواره توفیق رفیق طریقتان گردد.

درخت تو گر بار دانش بگیرد    به زیر آوری چرخ نیلوفری را

مدیر کل آموزش و پرورش استان .....................