تقدیر از مدیر عامل شرکت اسپانسر بر روح لوح

تقدیر و تشکر از دانش آموزان،معلمان،آموزش و پرورش
ابزارها
تنظیمات نوشتاری


مدير عامل ارجمند ........................................


از اينکه با هدف اعتلا و ارتقای فعاليت های علمی و فرهنگی و با عنايت به حفظ و تقويت سرمايه های عظيم و توانمند کشور عزيزمان، همايش اقتصاد ايران در مسير تحول ( برداشت اول : هدفمندی يارانه ها) را حمايت و پشتيبانی فرموديد و با حضور گرما بخش خود اين برنامه را وزين نموديد، در کمال اکرام و احترام و به رسم ادب و اخلاص اين لوح سپاس تقديم همت رفيع و حميت منيع تان می گردد.


اميد است با تکيه بر گردهمايی های اين چنين و حس خود اتکايی، استقلال همه جانبه ی اقتصادی را برای اين مرز و بوم پاکمان به ارمغان آورده و اين حضور شايسته تان استمرار و به سوی توسعه ی پايدار اقتصادی سوق يابد.