سپاس نامه رییس دانشگاه علوم پزشکی جهت خدمات ارزنده در حوزه ی سلامت و بهداشت

تقدیر و تشکر برای دانشجویان،دانشگاهیان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری


من جاء بالحسنه فله خیرمنها (84 قصص)

هرآن کس نکویی کند بر سزا                                                         شود اجربهتر مر او را عطا

 

ریاست بزرگوار دانشگاه علوم پزشکی .................................................

 

حفظ وحراست از ارزش های علمی و فرهنگی و سازمانی در گرو تلاش دلسوزانه ی انسانهایی است که روح و فکر والایشان  سرشار از عشق به سرزمین ، دین و

ملیتشان است ; بدین وسیله از تلاش های وسیع وکوشش های وثیق و عنایت های دقیق  حضرت عالی درحوزه ی سلامت و بهداشت شهرستان ..................   تشکر نموده واین لوح تقدیر تقدیم حضور  ارزشمندتان می گردد .

 

 

مترصد از آنیم که این سرزمین رفیع همواره با همت و حمیت پزشکانی منیع چون حضرت عالی پایدار و برقرار باشد .

 

 

علاج ضعف دل ما کرشمه ی ساقی است                برآر سر  که طبیب آمد و دوا  آورد