تقدیر نامه اساتید بسیجی در سالروز شهادت دکتر چمران

تقدیر و تشکر برای دانشجویان،دانشگاهیان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

ن والقلم و ما یسطرون

"بسیج اساتید با رویکرد علم محور در نظام برنامه ریزی و سیاستگزاری با توجه به حرمت، شان و جایگاهی که دین مقدس اسلام برای علم قایل است می تواند تدین و اخلاق را به جامعه ی علمی و دانشگاهی وارد کند. "

استاد فرزانه و فرهیخته ی بسیجی ، سرکار خانم/ جناب آقای ...............................

بسیج یک ایده ی جهانی است و به عنوان پیکره ی نظام اسلامی، نقش اساسی در تحقق اهداف انقلاب داشته و مظهر قدرت نظام است.
استادان و دانشمندان بسیجی به پشتوانه ی علمی و اخلاقی، مرزهای ملی، منطقه ای و بین المللی را در نوردیده و با اتکال و عنایت حضرت متعال بر قله ی رفیع  علم و دانش ترفیع یافته اند.

از اینکه با اخلاق، شجاعت و آینده نگری در علم و دانش و پژوهش با حرکت علمی - بسیجی توان رقابت و رفاقت و تعامل علمی در جامعه ی دانشگاهی را فراهم آورده اید و با حضور مقتدرانه ی علمی و معنوی به عنوان استاد بسیجی نمونه انتخاب گشته اید، تبریک عرض نموده و در سالروز شهادت مجاهد نستوه شهید دکتر چمران ، فرصت را مغتنم شمرده و به یمن این علم دوستی و عالم پروری و تبیین و تبلیغ آن به عنوان تفکر علمی و اخلاق عملی ، این لوح تقدیر، تقدیم محضر عالمانه و اندیشمندانه ی شما می گردد.

از حضرت علیم آرزو دارد ، توانایی های علمی و وسعت نظر حضرت عالی جهت ارایه ی پیشنهادهای علمی ، همواره پیشگام و پیشتاز باشد.