تقدیر از استادان جانباز در چهارم شعبان

تقدیر و تشکر برای دانشجویان،دانشگاهیان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجراً عظیما       95 نساءاستاد(... /فرهیخته / دانشمند/ اندیشمند/ جانباز/ ایثارگر ... ) .....................................

 

علم دوستی ، عالم پروری ، احترام و اکرام به عالمان و علم آموزان اگر توسط ایثارگران تبیین وتبلیغ شود قطعا موجی جدید از تفکر علمی و اخلاق عملی به وجود می آورد.

امروزه تفکر و ایده ی ایثارگران درجهان اسلام طنین انداز شده است .اخلاق ، شجاعت وآینده نگری درعلم سه نیاز اصلی و اساسی حرکت ایثارگرانه و سریع علم دراین موقعیت زمانی است که موید حرکت همه جانبه درعلم است .

این نوع حرکت علمی - ایثارگری ، توان رقابت ، رفاقت و تقابل علمی درجامعه ی جهانی را به وجود خواهد آورد.

 

در طلیعه میلاد مسعود بزرگ جانباز عاشورا و روز سترگ جانباز ، این لوح تقدیر به پاس حضور مقتدرانه ی علمی ومعنوی شما درعرصه های مختلف  آموزشی که عاملی اساسی در اثبات توان واقعی نظام است ;در کمال ارادت و امتنان تقدیم حضور ایثارگرانه ی شما می گردد.

 

با امید به این که با توجه به توانایی های علمی و وسعت نظر،  پیشگام ارایه یپیشنهاد های علمی باشید ودر سال جهاد اقتصادی  توفیقات خاصه ی الهی قرین طریق عزت مدارتان باشد.

وزیر علوم و فناوری.....................