ویوثرون علی انفسهم ولوکان بهم خصاصه ( حشر 9)


ایثارگر راسخ / استوار/ مصمم /فداکار........................................

علم دوستی ، عالم پروری ، احترام و اکرام به عالمان و علم آموزان اگر توسط ایثارگران تبیین وتبلیغ شود قطعا موجی جدید ازتفکر علمی و اخلاق عملی به وجود می آورد.

و کلمة الله هی العلیا و الله عزیزٌ حکیم  40 توبه

این فیض تو را چگونه من یاد کنم      بی پند عمر خویش بر باد کنم
یک قطره ز بحر عشق مولانا را         تقدیم  به  آستان  استاد  کنم

استاد فهیم و فرزانه سرکار خانم / جناب اقای ......................................

یا ایها النّاس انّا خلقناکم من ذکرٍ و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ...

بخشی از آیه 13 حجرات


اَلا  مردمان، از  یکی  مرد و زن          خدا خلقتان کرد بی شک و ظَن

پس  آنگاه  بر  شعبه ها  و فِرَق          شما    را   پراکند    یزدان  حَق

که  هم  را  شناسید  اندر حَیات          نمایید  بر   کار   هم   اِلتفات ...

تقدیر و تشکر از همسر و فرزند در پایان نامه

 

به پاس قدر دانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی سرشار از سلامت و امنیت و آرامش و آسایش برای من فراهم آورده است

شاه کار ادبی فریبا علومی یزدی

الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه        فاطر 10

صعود کلام نکو سوی اوست         اگر روی اعمال بر سوی اوست

معلما    مقامت  ز  عرش  برتر   باد         همیشه توسن اندیشه ات مظفر باد
به نکته های دلاویز و گفته های بلند         صحیفه های سخن از تو علم پرور باد


العلمُ یُرشِدکَ والعملُ یبلُغُ بک الغایة

دانش تو را راهنمایی می کند و عمل تو را به مقصد می رساند     حضرت علی (ع)

با علم اگر عمل برابر گردد      کام دو جهان نیز میسّر گردددانشجوی ممتاز/ موفق/ برگزیده سرکار خانم / جناب آقای  .................................

تقديـر و تشکـر :

شکر شایان نثار ایزد منان که توفيق را رفیق راهم ساخت تا اين پايان نامه را به پايان برسانم . از استاد فاضل و اندیشمند جناب آقای مهندس .... به عنوان استاد راهنما که همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داه اند ،کمال تشکر را دارم .


بسم الله الرحمن الرحیم
ن و القلم و ما یسطرون

به نام آن علیمی که شعله ی عشق به تحصیل را در فانوس سینه ی پر مهر صاحبان علم و طالبان عمل روشن نمود.

حمد و سپاس کردگاری را سزاست که رخصت کسب علم و دانش را به ما عطا فرموده است.

 

حب الوطن من الایمان

ای وطن ای مادر تاریخ ساز

ای مرا بر خاک تو روی نیاز

ای کویر تو بهشت جان من

عشق جاویدان من، ایران من

ای ز تو هستی گرفته، ریشه ام

نیست جز اندیشه ات، اندیشه ام

تقديـر و تشکـر :

شکر شایان نثار ایزد منان که توفيق را رفیق راهم ساخت تا اين پايان نامه را به پايان برسانم . از استاد فاضل و اندیشمند جناب آقای مهندس .... به عنوان استاد راهنما که همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داه اند ،کمال تشکر را دارم .

مقالات دیگر...