تقدیر نامه به نماینده ی محترم مجلس شورای اسلامی

تقدیر و تشکر در شرکت های خصوصی و انجمن ها
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

همه روز روزه بودن همه شب نماز کردن        همه ساله حج نمودن سفر حجاز کردن

زمدینه تا به کعبه سر و پا برهنه رفتن          دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن

به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن         ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن

شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن           ز وجود  بی نیازش  طلب  نیاز کردن

به خدا که هیچ کس را ثمر آنقدر نباشد         که به روی ناامیدی در بسته باز  کردن

علامه شیخ بهایی

برادر ارجمند/ خواهر گرامی/ سرور گرامی و کارگشای نشاط بخش، سرکار خانم/ جناب آقای ....................................

نماینده ی محترم مجلس شورای اسلامی

دیده ی بیدار و امیدوار مردم ایران به مسئولان متعهدی دوخته شده است که با شور و شعف و حس تعهد و مسئولیت ، ضمن انجام وظیفه ، در صدد تحقق پاسخگویی به انتقادات مردمی، مجدانه تلاش می ورزند.

اهتمام مستمر و گام های استوار و مطمئن حضرت عالی در مسیر پیشبرد، پیشرفت و ارتقای اهداف و آمال عالی میهن عزیزمان ایران، بسی شایسته ی تقدیر و تشکر است.

به پاس این شرافت و فضیلت، این لوح سپاس در کمال امتنان و افتخار تقدیم محضر گرانقدر حضرت عالی می گردد.

 

از درگاه احدیت، تداوم توفیق و موفقیت،و سلامت و سعادت ، مسالت دارد.