تقدیر از مدیر فرهنگی و مدیر کل حراست به فلم فریبا علومی یزدی

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

وعد الله الذین آمنواوعملواالصالحات لهم مغفره واجرعظیم- مائده آیه 9

بر آنها که هستند مومن به رب               نمایند  کار  نکو  در   طلب

خدا وعده داده است بر مغفرت              دهد  اجر  بسیار  در آخرت


حضور محبت ظهور مدیریت متعهد و مسوول جناب آقای ..........................

مدیرکل ارزشمند حراست دانشگاه ...................................

 و مدیرارجمندکانون فرهنگی - هنری .................................

نیل به فلاح و سداد از طریق توحید واندیشه ی توحیدی  نمایانگر اوج توجه یک مکتب به علم  و دانش است  . قولوا لااله الاالله تفلحوا

جهان بشریت این اندیشه ی خالص و رهایی بخش رامدیون الطاف الهی است  و آن را هدیه ای از آسمان معنا به سرزمین انسانیت می داند . تمامی پیشرفت های مادی و معنوی بشر  ریشه  در ابنای نوع دارد که ازمنبع زلال معرفت ، ایمان ، تعهد و ایثار  تلاشگرانی چون شما سیراب می  شوند.

به شکرانه توفیق وبه پاس قدردانی از جدیّت  همیشگی و  مجاهدت دایمی  در راه خدمت  علمی - فرهنگی  که ثمرات سازنده ای به اهل دانش و  پژوهش  و  پویایی در طی چندسال متوالی درقالب مدیریت علمی و عملی عطا فرموده اید ; این لوح تقدیر با هدفی  وثیق  و عمیق ، تقدیم حضورتان می گردد.

خدای را  می خوانیم که اجر و  پاداشی نیکو  مشحون  از بهروزی و توفیق  را  قرین زندگی  پربارتان  نماید.

سوی خدا هست اجری نکو               که  پاداش نیکو بود نزد او

 

دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان ................

مطالب مرتبط:

تقدیر از دانش آموز فرهیخته از یک خانواده فرهنگی همکار آموزش و پرورش

تبریک و تقدیر از همکاران فرهنگی و داوران مقالات به پاس تلاش یکسال