تقدیر از رانندگان حمل و نقل جاده ای کالا

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

و هُو مَعکم اَینما کُنتم

در راه عشق ، مرحله قرب و بعد نیست        می بینمت عیان و دعا می فرستمت


جناب آقای / سرکار خانم ......................................تلاشگر عزیز/ راننده سختکوش/دلیرمرد راه/

از اینکه به پشتوانه ی خود باوری شخصی و ملی ، عزم راسخ ، شناخت صحیح از مقتضیات زمان و مکان ، امکانات و مقدورات و ضرورتها و نیاز های داخلی در خصوص

حمل و نقل جاده ای کالا با سلاح پشتکار و آراسته به اخلاق  و وجدان کاری در گذر از وضع موجود به وضع مطلوب با نگاهی متوازن جهت تسریع و تسهیل ساماندهی حوزه ی اختیاری; با شجاعت و همت و حمیت ، اهتمام ورزیده اید ; این لوح سپاس تقدیم حضور پرتلاش و مقاوم شما می گردد.

توفیق شما تلاشگر توانمند در عرصه ی وسیع حمل و نقل جاده ای کالا و در حرکت کمی و کیفی به سوی قله های فتح و ظفر و سرافرازی و سربلندی ملت شریف ایران را از ایزد منان مسالت دارد.

............................................