تقدیر از روشندل عزیز/مدیر روابط عمومی/وظیفه شناس

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

ومَن شَکَرَ فانّما یَشکُر لِنَفسِهِ


نور  هستی در وجودت  زنده است                  لیک  ایمان  در دلت  تابنده   است
او  که   آگه بر همه  کردار   توست                  در    تمام    زندگی  او  یار  توست
در وجودت شعله های زندگی است                گر نگاهت از شکوفایی تهی  است
شوق و شور زندگی در سینه است                 قلب   تو  روشن تر  از آیینه   است

 حضور روشن ضمیر  جناب آقای..................
 آنچه انسان را به اوج موفقیت می رساند ، گوهر اراده ، خواستن و تلاش است.

به پاس تقدیر از خدمات ارزنده و تلاشهای سازنده ; این لوح تقدیر تقدیم می گردد: به شما فرهیخته ای که تپیدن قلب زندگی و زدن نبض طبیعت را احساس می کنید; شما فرزانه ای که در زلال  شعور و صفای فطرت خدایی ، جلال و جمال حضرت حق را می نگرید ; شما بر جسته ای که می توانید با چشم لامسه خود با همه کس و همه چیز سخن بگویید و حتی با تعمّق در گردش حکیمانه ی چرخ روزگار ، به میهمانی همه  شانه های خلقت  بروید ; و شما متعهدی که با بهره گیری از سرچشمه ی زلال معارف و وظیفه شناسی و تخصّص وتجربه در حوزه مدیریت روابط عمومی..........................  ، قدرت و نعمت  الهی را به تماشای تا مّل و تفکّر همگان دعوت می نمایید.

دلتان در نظر حق شادان ، و جانتان به مهر ازل ، نازان باد.

مدیر روابط عمومی ...............

فریباعلومی یزدی

تیرماه 89