تقدیر نامه ی کارمند نمونه ی شهرداری

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

به نام خدا


و انّ لک لاجراً غیر ممنون

تو را هست پاداش بی منتی    که بسیار شایسته ی  عزّتی

 


سرکار خانم / جناب آقای  ..............................................

 

شاغل در/کارمند نمونه/سرپرست/ ................شهرداری منطقه ..............

در سال مزین به نام همت مضاعف و کار مضاعف و به پاس خدمات ارزنده و تلاشهای  سازنده در راستای (.../خدمت رسانی به عموم شهروندان / سازندگی و آبادانی شهر/اطلاع رسانی دقیق / احترام و تکریم مراجعان/... ) که با رعایت  حفظ ارزشهای دینی/ وجدان کاری/ انضباط اداری و اجتماعی / مهارت و تخصص/ و حسن  شهرت  همراه بوده است ;  این لوح تقدیر تقدیم حضور پر لطفتان می گردد.

امید است با ایمان به اراده خداوند متعال و در جهت کسب رضایت حضرت دوست و حفظ منافع عموم در ارائه ی خدمات به شهروندان همچون گذشته موید و منصور باشید  و تمام تلاش خود را معطوف به حفظ شخصیت و  جایگاه  شهروندان  نمایید.

و من الله توفیق
شهردار منطقه ...........................
فریبا علومی یزدی
مهر 89