تقدیرنامه از ستاد بزرگداشت شهید رجایی

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

ومن یاته مومناقدعمل الصالحات فاولیک لهم الدرجات العلی    سوره طه


هرآنکس که مومن شود برخدا                    عمل های نیکوبیارد به جا

حضور محقق ظهور مدیر مدبّر جناب آقای /سرکارخانم ............................

 

 
از آنجایی که طرح یادواره ی شهید رجایی در راستای برنامه های توسعه و  تحول اداری  با هدف ایجاد فضای رقابتی از طریق معرفی الگوهای برتر سازمانی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی انجام می پذیرد ; ازحضرت عالی به عنوان .................. دستگاه اجرایی برتر که با رعایت اصل شایستگی موفق به تحقق رفتار مطلوب سازمانی گشته اید ; با کمال افتخار این لوح تقدیر ،  تقدیمحضور  ارزشمندتان می گردد.


باامید به اینکه گامهای پسین رادر  راستای بهبود  اعتلای مدیریتی و  ارتقای بهره وری چون گذشته برداشته و به قله های رفیع سعادت و  سرافرازی دست یابید.


والسلام علی من اتبع الهدی

 

ستاد بزرگداشت یادواره شهید رجایی

.....................................

فریبا علومی یزدی

شهریور 89