متن لوح تقدیر چهره های ماندگار تامین اجتماعی

تقدیر و تشکر برای ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

​چهره ماندگار سازمان تامین اجتماعی ..............

اعتلا و ارتقای سازمان های مردم نهاد همچون سازمان تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خدمات بیمه ای و درمانی خود دارد در گرو پاسداشت سرمایه های معنوی آن است که نقش تاثیرگذاری را در تحقق اهداف والای سازمانی و حفظ و صیانت از نیروی کار ایفا می نماید.


سال ها تلاش بی وقفه پذیرش رنج ها و مرارت ها و قبول سختی ها و زحمات فراروی، دارا بودن ویژگی های بی بدیل اخلاقی و ​ ​​​ رفتاری، داشتن حسن سلوک، تواضع و فروتنی، جدیت و پشتکار، خستگی ناپذیری و ژرف اندیشی و در یک کلام، عشق و شیدایی نسبت به خدمت و خدمتگزاری از جمله فاکتورها و عواملی بوده اند​​ که بر اساس آن توانسته اید در جامعه ی اندیشمندان  و خردورزان جایگاهی رفیع و بلند را به خود اختصاص داده و بر بلندای قله های افتخار و سرافرازی قرار  گیرید.


کوشش های فراگیر و همه جانبه شما که نشات گرفته از آرا و افکار متعالی آن جناب است، نماد افتخار و مباهات سازمان تامین اجتماعی شده و بدین خاطر​​ به عنوان یکی از 60 چهره ی برجسته ی این نهاد مردمی معرفی شده اید.


اینک،​​ همزمان با هفته ی تامین اجتماعی که با شصتمین سالگرد فعالیت این سازمان و همچنین ایام ضیافت الهی تقارن یافته است، از زحمات بی شايبه ی جناب عالی به عنوان چهره ی ماندگار سازمان تامین اجتماعی قدردانی نموده و ضمن تبریک این ایام فرخنده، توفیق روزافزون شما را برای تحقق اهداف عالی جمهوری اسلامی ایران از درگاه احدیت مسالت می نماید.​