سپاس و تقدیر برای شهردار
و کان الله واسعا حکیما 130

که لطف خداوند بی انتهاست      گشایشگر است و حکیمی سزاستحضور تلاش ظهور شهردار محترم  جناب آقای ................................

تمشیت امور و تقویت حضور نیروهای کاردان، متعهد و مجرب به استظهار تدین، تخصص، کارآمدی و هوشیاری قوت  می یابد.

فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم علی القاعدین درجه وکلا وعدالله الحسنی نسا٩۵. قرآن کریم امنیت را ازاهداف بلند استقرارحاکمیت و ثمره حکومت صالحان می داند...

رهبرفرزانه ی انقلاب : مساله ی نیروی انتظامی البته یک مساله ی اساسی و مهم است .

فرمانده ی سرافراز منطقه ی انتظامی ........................

هو القادر
شکر ايزد که به اقبال کله گوشه ی گل                      نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد
 ریيس محترم بانک مرکزی  جناب آقای......................
با عرض سلام و ادای ارادت و اخلاص
بدين وسيله، (اين جانب.............................مدیر عامل ......................)


ذلک فضل من الله و کفی بالله علیما                70 نسا

چنین فضل از سوی یکتا خداست            که داناییش بس، همه خلق راست


مدیر مدبر و تلاشگر فهیم، جناب آقای ..................

رییس محترم اداره ی برق ........................

به نام انکه هم شاهد است و هم مشهود و به یاد یگانه ی شهادت آفرین

یا ایتها النفس المطمئنه -ارجعی الی ربک راضیة مرضیة -فادخلی فی عبادی-وادخلی جنتی سوره فجر27 -30

 الا ای که با یاد پروردگار رسیدی به آرامشی و قرار / بیا این زمان سوی یزدان خویش به سوی خدا گام بگذار پیش

 که هستی تو خشنود از کبریا زتو نیز راضی است یکتا خدا /  کنون در صف بندگانم درآی به باغ بهشتم تو می کن سرای

فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجراً عظیما       95 نساء


خوشا آن سر که در پای  تو  باشد      خوشا  آن دل که ماوای تو باشد


خوشا آن سینه ای کز آتش عشق       بجوش  از جام  صهبای تو باشد

 

رزمنده ی دلیر/راسخ/ شجاع    و  ایثار گر دلاور/استوار/توانمند ...............................................

مجاهدت رزمندگان و ایثارگران که دفاعی غیورانه از اسلام و جمهوری اسلامی ایران بود ، اسلام و ملت عزیز ایران را سرافراز کرد و شوق فداکاری سرشار از معرفت فروزان و درخشان را در قلبها و جانها هویدا ساخت.

متن نامه تودیع و معارفه از فریبا علومی یزدی

بسم ا... الرحمن الرحیم

ز دلم نمی گریزد  رخ  چون مه تو یارا          نه ز قلب من برونی نه  ز دیده  آشنا را

نروی ز دل که مشکل برود ز خاطراتم         که ز مکتب تو دارم به خدا قسم صفا را

سرکار خانم/جناب آقای ...........................